Organisatie

Eemland Wonen heeft een eenvoudige organisatiestructuur. Er zijn vier afdelingen: Wonen, Vastgoed, Financiën & Staf. De organisatie wordt aangestuurd door directeur-bestuurder François Claessens. Hij legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen wordt weer geadviseerd door de Auditcommissie en de Selectie- en remuneratiecommissie.

Directeur-bestuurder François Claessens 
Sinds 1 juni 2018 staat de organisatie onder leiding van directeur-bestuurder François Claessens (1967). François was vanuit verschillende rollen in de corporatiesector werkzaam. Zo was hij onderzoeker en docent aan de TU Delft, consultant en adviseur bij Ortec Finance én manager bij woonstichting De Key. Voor hij naar Eemland Wonen kwam, was François vier jaar lang directeur-bestuurder bij Woningbouwvereniging Hoek van Holland.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op en adviseert de directeur-bestuurder. In het reglement staat beschreven welke regels gelden voor de directeur-bestuurder en de RvC. De leden van de RvC treden af volgens het rooster van aftreden. Lees hier de profielschets van de leden van de Raad van Commissarissen.

De RvC van Eemland Wonen bestaat uit:

  • P.C. (Pieter) van Maaren, burgemeester gemeente Zaltbommel (voorzitter)
  • ir. S.G.C. (Sophie) Keulemans-ter Kuile MhBA, directeur huisvesting Cordaan (vicevoorzitter)
  • mr. M.M. (Margreet) Breukelaar, opleidingsmanager Hogeschool Utrecht (benoemd op voordracht vanuit de kring der huurders)
  • drs. E.J. (Eric) Alkemade, zelfstandig financieel interimmanager, organisatieadviseur en docent
  • drs. F.C. (Floor) van Dedem, landelijk HR manager bij Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg / Jeugdbescherming & Reclassering (benoemd op voordracht vanuit de kring der huurders) 

Auditcommissie

De Auditcommissie adviseert de Raad van Commissarissen en controleert de externe accountant. Kijk in het reglement voor de regels. De commissie bestaat uit:

  • drs. E.J. (Eric) Alkemade (voorzitter)
  • ir. S.G.C. (Sophie) Keulemans-ter Kuile MhBa

Selectie- en remuneratiecommissie

De Selectie- en remuneratiecommissie adviseert de Raad van Commissarissen over de werving, selectie, (her)benoeming, beoordeling en bezoldiging van de directeur-bestuurder. Zie het reglement voor de regels. De commissie bestaat uit:

  • drs. F.C. (Floor) van Dedem (voorzitter)
  • mr. M.M. (Margreet) Breukelaar

Statuten

Klik hier voor onze statuten.

Visie op besturen en toezicht

Klik hier voor onze visie.