Woningstichting Leusden en Eemland Wonen fuseren

Woningstichting Leusden en Eemland Wonen gaan vanaf 31 december 2022 samen verder als Omthuis. De woningcorporaties werken beide in de regio Eemvallei (vooral in Leusden en Baarn). Ze beheren samen ruim 5.500 woningen.

Sinds augustus 2021 is Johan Westra interim-bestuurder van Woningstichting Leusden.  François Claessens is sinds 1 juni 2018 directeur van Eemland Wonen en gaat Omthuis leiden.

Claessens over de aanleiding van de fusie: ”Woningcorporaties staan voor grote opgaven. Er moeten meer (sociale-) huurwoningen komen, de bestaande woningen moeten worden verduurzaamd en er zijn steeds meer acties nodig voor de leefbaarheid in de buurten en voor de extra kwetsbare bewoners. De fusie vergroot onze slagkracht om die opgaven aan te kunnen.” Westra benadrukt: “Het goed overleg met de beide huurdersorganisaties HLVE en Huurdersraad behoudt zijn belangrijke plaats.”

De overgang naar Omthuis gaat geleidelijk, zodat de dienstverlening doorgaat zoals huurders gewend zijn. Omthuis blijft ook in de toekomst in Leusden en in Baarn met twee vestigingen goed geworteld en verbonden met de lokale samenleving, gemeenten, huurdersorganisaties en andere maatschappelijke partners. Alle huurders kregen deze week persoonlijk bericht over de nieuwe fusieorganisatie.  

Meer informatie over de fusie leest u hier