Woningcorporaties in het nieuws

In het programma Nieuwsuur is aandacht besteed aan het privé verhuren van woningen door bestuurders en commissarissen van woningcorporaties. De journalisten hebben een inventarisatie gedaan, en 25 corporaties zijn grondig onder de loep genomen vanuit de vraag of er in een aantal gevallen mogelijk sprake is van belangenverstrengeling of twijfelachtig verhuurderschap.

Speelt dit bij Omthuis?
De bestuurder van Omthuis heeft geen vastgoedbezit bestemd voor verhuur. Binnen de Raad van Commissarissen is wel sprake van vastgoedbezit bestemd voor verhuur. Dit past op zichzelf niet bij de richtlijn van Aedes dat bezit voor verhuur in principe ongewenst is.

De individuele situaties zijn daarom beoordeeld. De in de uitzending genoemde voorbeelden/excessen zijn niet aan de orde bij Omthuis. Het vastgoedbezit is beoordeeld op de volgende criteria: woningmarkregio, omvang bezit en herkomst/doel. Op basis daarvan is geconstateerd dat er op dit moment geen belangenverstrengelingen met Omthuis is: het verhuurde vastgoed staat buiten de woningmarkregio van Omthuis, is beperkt van omvang en kent een herkomst vanuit een privé aangelegenheid.

De Raad van Commissarissen hanteert de lijn "tenzij" zoals die is opgesteld door Aedes en zal hierover in het jaarverslag 2023 verantwoording afleggen.

Ondersteunen standpunt Aedes
Wij ondersteunen het standpunt van Aedes, de koepelorganisatie van corporaties, over dit onderwerp. Dit standpunt leest u hier 

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen? Neem dan gerust contact op met het team communicatie.