Werkzaamheden Parkgebouw gestart, sedumplantjes verplaatst

De werkzaamheden aan de vloer op de eerste verdieping van het Parkgebouw zijn inmiddels gestart. En goed nieuws voor de bewoners; de geliefde sedumplantjes gaan niet verloren maar worden verplaatst naar het dak.

Werkzaamheden
De vloer op de eerste verdieping, ook wel het wandeldek genoemd, kampt al enige jaren met terugkerende problemen. Het grootste probleem is dat het regenwater niet goed naar de goot loopt, waardoor er plasvorming en gladheid ontstaat. Ook de plantenbakken met sedum veroorzaken wateroverlast op het wandeldek omdat zij geen juiste waterafvoer hebben.

Diverse keren is geprobeerd de afwateringsproblemen op te lossen, helaas zonder succes. Na verschillende technische onderzoeken is de enige conclusie dat de vloer vervangen moet worden. Op de vloer worden drainagetegels geplaatst. Plasvorming en extreme gladheid worden daarmee zoveel mogelijk voorkomen en verminderd. Bijkomend voordeel is dat door de drainagetegels de vloer ook koeler zal aanvoeren omdat de zonwarmte door deze tegels anders wordt opgenomen.

Naar verwachting worden de werkzaamheden aan de vloer – afhankelijk van de weersomstandigheden - medio november afgerond. 

Binnentuin
De oorspronkelijke grote plantenbakken zijn inmiddels verwijderd. Dit was nodig voor de werkzaamheden aan de vloer. Huurders worden betrokken bij de herinrichting van het groen op het wandeldek. Naar verwachting zal dit begin 2022 van start gaan.

Hergebruik sedumplantjes
Tijdens de bewonersbijeenkomst in juli, waarin de bewoners zijn meegenomen met de plannen, opperde een aantal huurders het sedum uit de plantenbakken terug te plaatsen op de platte daken van het Parkgebouw. Dat bleek een uitstekend en haalbaar idee, en dit is intussen in gang gezet.

Eemland Wonen vertrouwt erop dat na afronding van de werkzaamheden de problemen tot het verleden behoren en dat onze huurders weer fijn in het Parkgebouw kunnen wonen.