Volgende stap op weg naar bouw woon-zorgcomplex BaarnHuis

Stichting BaarnHuis en Eemland Wonen nemen de volgende stap op weg naar de bouw van een
woon-zorgcomplex voor zestien bewoners met een verstandelijke beperking. Vandaag (woensdag 2 november) tekenen Gill Pinchetti voorzitter van Stichting BaarnHuis en  François Claessens directeur-bestuurder van Eemland Wonen vandaag de ontwikkelovereenkomst.

De totstandkoming van deze overeenkomst kent een zorgvuldige weg van overleg en afstemming. De
overeenkomst schetst de contouren voor het te bouwen complex en de te zetten stappen voor deze
ontwikkeling. Stichting BaarnHuis laat zich in deze begeleiden door ontwikkelaar/bouwer Koelewijn
Bouw en Architectenbureau Bos, beiden uit Bunschoten.

In 2019 vonden beide partijen elkaar al in de droom die Stichting BaarnHuis als ouderinitiatief voor
ogen had. Eind januari 2021 stemde de voltallige Gemeenteraad van Baarn in met de wens van
Stichting BaarnHuis om de grond van het oude gasverdeelstation aan de Drakenburgerweg
beschikbaar te stellen voor de bouw van de zestien appartementen, die vallen onder de sociale
huurwoningen.

Inmiddels zijn er voor dit wooninitiatief zestien gegadigden die samen met het bestuur van Stichting
BaarnHuis en onder auspiciën van de Amerpoort bezig zijn om te werken aan de groepsvorming en
de voorbereiding op ‘zelfstandig’ wonen in een begeleide en veilige woonomgeving.

Het woon-zorgcomplex, dat eigendom wordt van Eemland Wonen, voorziet naast de zestien
appartementen ook in twee gemeenschappelijke ruimten en een ruimte voor de zorgprofessionals
van de Amerpoort die 24 uurs zorg zullen leveren.

De verwachting is dat er in 2023 gebouwd gaat worden en dat in het voorjaar van 2024 het gebouw
met de werktitel ‘BaarnHuis’ in gebruik genomen wordt.