Veelgestelde vragen

Ik wil bezwaar maken tegen mijn huurverhoging. Waar stuur ik het
bezwaarformulier van de huurcommissie naar toe?
U kunt dit sturen naar: Eemland Wonen, info@eemlandwonen.nl of ons postadres.

Tot wanneer kan ik bezwaar maken?
Zorg dat het bezwaar voor 1 juli bij Eemland Wonen binnen is.


Wat gebeurt er als mijn bezwaar wordt toegekend?
Bij toekenning van uw bezwaar stuurt Eemland Wonen u direct een aangepast huurverhogingsvoorstel toe.


Wie beoordeelt het bezwaar en van wie krijg ik een reactie over mijn bezwaar?
Eemland Wonen beoordeelt uw bezwaar en geeft u een reactie. Deze reactie is een toekenning of afwijzing van uw bezwaar. Wanneer Eemland Wonen niet akkoord gaat met uw bezwaar en u trekt het bezwaar niet in, dan stuurt Eemland Wonen uw bezwaar door naar de Huurcommissie voor een uitspraak.


Wat gebeurt er als ik de nieuwe huurprijs niet betaal?
Als u de nieuwe huurprijs niet betaalt dan loopt u een huurachterstand op. Na twee herinneringen starten wij een incassoprocedure. De kosten hiervoor zijn voor uw rekening. Bent u het niet eens met uw nieuwe huurprijs dan moet u bezwaar indienen. Als u bezwaar maakt betekent dit dat u uw nieuwe huurprijs wel gewoon moet betalen. Teveel betaalde kosten krijgt u naderhand eventueel terug.


Ik ben gehandicapt of chronisch ziek. Krijg ik dan ook een inkomensafhankelijke huurverhoging?
Chronisch zieken of gehandicapten kunnen bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging in de volgende gevallen:

  • de woning is aantoonbaar aangepast in het kader van de Wet maatschappelijke
    ondersteuning (Wmo)
  • een bewoner is rolstoelafhankelijk
  • een bewoner heeft een indicatie voor structurele thuiszorg van ten minste 10 per
    week
  • een bewoner heeft mantelzorg toegekend gekregen
  • een bewoner is blind.


Hoe komt de Belastingdienst aan het aantal personen op de huishoudverklaring?
De Belastingdienst haalt de gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente.

Weet Eemland Wonen mijn exacte inkomen?
Nee. Eemland Wonen weet alleen in welke inkomenscategorie u valt.


Heeft de huurverhoging effect op de huurtoeslag?

Ja. Wij geven de nieuwe huurbedragen direct door aan de Belastingdienst. De
Belastingdienst past deze bedragen pas in december aan bij de nieuwe beschikking van
januari. Dit gebeurt wel met terugwerkende kracht. Voor verder informatie hierover
verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst.


Gaat de huurtoeslag ook omhoog bij de huurverhoging op 1 juli?

Nee, de toeslag wordt niet direct aangepast. Het bedrag dat u maandelijks ontvangt blijft hetzelfde. Begin volgend jaar krijgt u van de Belastingdienst een definitieve berekening van het voorafgaande jaar. Daarin is de jaarlijkse huurverhoging wel verwerkt.


Ik krijg een huurverhoging van 5,4 % en mijn buren van 3,2 %. Hoe kan dat?

U betaalt minder voor uw woning dan de buren, wij proberen dit naar elkaar toe te brengen. Om deze reden is uw huurverhogingspercentage hoger.

Geldt de huurverhoging ook voor huurders van kamers, parkeergarages en
carports?
Ja, de huurverhoging geldt ook voor huurders van kamers, parkeergarages en carports. Zij ontvangen ook voor 1 mei 2020 een brief.


Waarom verhoogt Eemland Wonen de huur tijdens de Corona crisis?

U krijgt ieder jaar van ons een brief over de huurverhoging per 1 juli. Ook in 2020, tijdens de Coronacrisis, doen we dat. We snappen dat een huurverhoging geen leuke boodschap is.

Eemland Wonen is een maatschappelijke organisatie. Iedere euro die we verdienen, investeren we weer zoveel mogelijk in betaalbare en goede sociale huurwoningen voor
mensen met een bescheiden inkomen. Als we de huurprijs voor sommige huurders niet
zouden verhogen dan heeft dat gevolgen voor de nodige renovaties, onderhoud en het
isoleren en verduurzamen van woningen. Ook willen wij nieuwe huurwoningen blijven
bouwen.


Ik kom door de huurverhoging en/of coronacrisis in betalingsproblemen. Wat
kan ik doen?
De huurverhoging voeren wij toch door. Neem contact op met Eemland Wonen, wij
hebben een maatwerkoplossing voor betalingsproblemen door het coronavirus.