Prestatieafspraken met jaarplan 2023 ondertekend

De prachtig aangelegde tuin van woongebouw De Loef was maandagmiddag (12 december) het toneel voor de ondertekening van de prestatieafspraken. Onder toeziend oog van enkele bewoners ondertekenden François Claessens, directeur-bestuurder van Eemland Wonen, wethouder Mark Veldhuizen en Cees van Essen, bestuurslid van Huurdersraad Eemland het jaarplan 2023 van de prestatieafspraken in de gemeente Baarn.

Gezamenlijke ambitie
Betaalbaar, prettig en duurzaam wonen voor iedereen én het realiseren van meer sociale huurwoningen. Dat is de gezamenlijke ambitie die de gemeente Baarn, woningcorporatie Eemland Wonen en Huurdersraad Eemland hebben vastgelegd in de prestatieafspraken voor de periode 2020-2023.

Ieder jaar wordt getoetst of de bestaande prestatieafspraken zijn gerealiseerd en of ze door de actualiteit aangescherpt moeten worden. Dit wordt vastgelegd in het jaarplan.

Jaarplan 2023
Voor komend jaar zijn er naast de bestaande prestatieafspraken en de jaarplannen van 2021 en 2022 aanvullende afspraken gemaakt om de ambities te realiseren. Zo zijn voor 2023 afspraken gemaakt over onder andere het bouwen van nieuwe woningen, aanpassen van de bindingseisen, het toewijzen van woningen specifiek aan inwoners uit de gemeente Baarn, tegengaan van woonfraude, het stimuleren van energiebesparende maatregelen en het sneller verduurzamen van sociale huurwoningen.

Wethouder Veldhuizen over de gemaakte afspraken in het jaarplan 2023: “Fijn dat we samen optrekken om huurwoningen met een lager energielabel, zo snel mogelijk te verduurzamen. Bijvoorbeeld de woningen in het Rode dorp”.

“Huurders met een laag energielabel hebben vaak hogere energielasten. Wij zetten daarom alles op alles om eerst deze woningen energiezuinig te maken. Niet alleen om de stijgende energielasten, maar ook voor een duurzame toekomst”, aldus François Claessens.  

Ook Huurdersraad Eemland is blij dat Eemland Wonen hun voorstel heeft overgenomen om sociale huurwoningen met een laag energielabel als eerste te verduurzamen.

Het jaarplan 2023 is hier terug te lezen.