Prestatieafspraken met jaarplan 2021 ondertekend

Gemeente Baarn, Eemland Wonen en Huurdersraad Eemland hebben de afgelopen maanden gewerkt aan het opstellen van het jaarplan 2021 Het jaarplan is een aanvulling op de prestatieafspraken die eerder werd gesloten voor de periode 2020 tot en met 2023.

Vorige week werd het jaarplan ondertekend door François Claessens, directeur-bestuurder van Eemland Wonen, wethouder Erwin Jansma en Cees van Essen van Huurdersraad Eemland. Vanwege de coronamaatregelen ondertekenden de bestuurders het document ieder op hun eigen werkplek.

In de zogeheten prestatieafspraken wordt gewerkt aan de volkshuisvestingsopgave in Baarn. Er ligt de opgave om zoveel mogelijk verschillende inkomensgroepen reële kansen te bieden om in Baarn te (blijven) wonen. Een gevarieerde opbouw van de betaalbare huur- en koopvoorraad is hiervoor wenselijk. Er wordt een structureel tekort aan sociale huurwoningen gezien. Tegelijkertijd zijn er tekorten in de middenhuur en goedkopere koopsector.

Voor komende jaar zijn er specifieke afspraken gemaakt op het gebied van:

Beschikbaarheid van de sociale woningen
De gemeente Baarn en Eemland Wonen spreken in 2021 samen een plannings- en inspanningstraject af met betrekking tot de uitstroom van jongeren met een tijdelijk contract uit het complex ‘De Oude Werf’.

Huisvesting van specifieke doelgroepen
Er wordt met name gekeken naar het bevorderen van de doorstroming van ouderen naar appartementengebouw De Loef, huren onder voorwaarden en het tweede kans beleid. 

Brandveiligheid
Alle woningen van Eemland Wonen worden – indien nog niet aanwezig – voorzien van rookmelders.

Duurzaamheid
Tot 2030 wordt het woningbezit van Eemland Wonen projectgewijs voorzien van isolerende maatregelen ter voorbereiding op de energietransitie.

In de Staatsliedenbuurt participeert Eemland Wonen op uitnodiging van de gemeente bij het tot stand komen van een wijkuitvoeringsplan in het kader van de transitievisie warmte.

Daarnaast participeert Eemland Wonen in het maandelijkse overleg tussen gemeente Baarn, BKA, Energiek Baarn en POB om vervolgstappen te nemen richting de energietransitie.

Evaluatie
Ieder jaar wordt besproken in hoeverre de gemeente, Eemland Wonen en de Huurdersraad Eemland de afspraken zijn nagekomen. Jaarlijks kunnen nieuwe afspraken worden toegevoegd.

Prestatieafspraken 2020 - 2023