Onderzoek fusie Woningstichting Leusden en Eemland Wonen

Woningstichting Leusden en Eemland Wonen doen een onderzoek naar de meerwaarde en mogelijkheden van een eventuele fusie.

De woningcorporaties van Baarn en Leusden werken beide in de regio Eemvallei (vooral Leusden en Baarn). Zij hebben allebei de conclusie getrokken dat het vergroten van de organisatiekracht noodzakelijk is om ook in de toekomst de lokale volkshuisvestelijke opgaven goed te realiseren.

Er moeten meer (sociale-) huurwoningen komen, de bestaande woningen moeten worden verduurzaamd en zijn steeds meer acties nodig voor de leefbaarheid in de buurten en voor de extra kwetsbare bewoners. De beide corporaties zijn financieel gezond en kunnen investeringen financieel gezien aan. De organisaties zijn relatief klein voor de opgaven die er zijn en dat maakt de dienstverlening aan de huurders en de benodigde bouwproductie kwetsbaar. Er is daarvoor versterking van kennis en capaciteit gewenst.

Eemland Wonen en Woningstichting Leusden gaan nu onderzoeken hoe met een fusie de dienstverlening aan de huurders en woningzoekenden kan worden versterkt. En ook hoe de organisatie voor de verduurzaming, verbetering en de nieuwbouw en voor de financiering van alle investeringen kan worden versterkt. Medewerkers, ondernemingsraden, huurdersvertegenwoordigers en de gemeenten worden bij dit onderzoek betrokken.

Uiteraard blijven zij in Leusden en in Baarn goed geworteld en verbonden met de lokale samenleving. De beide corporaties zijn lokaal goed bekend en werken veel samen met andere lokale partijen zoals de huurdersorganisaties, de gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties en de bouwwereld.

Directeur François Claessens van Eemland Wonen: “Wij starten nu een onderzoek dat ons inzicht geeft over de mogelijkheden en meerwaarde van een eventuele fusie. Hierbij zijn drie kernpunten voor ons van belang: we doen dit in een open proces op basis van gelijkwaardigheid, de lokale binding blijft geborgd, we zoeken samen extra slagkracht.

Interimdirecteur Johan Westra van Woningstichting Leusden geeft aan: “Het zijn beide gezonde en enthousiaste organisaties van gelijke omvang. Elk van ons zoekt versterking van de organisatie om de grote volkshuisvestelijke opgaven die de Eemvallei kent beter aan te kunnen. Onze huurders zullen profiteren van een grotere slagkracht. Daarom denk ik dat we samen sterker staan dan alleen.

Voor de zomervakantie willen Woningstichting Leusden en Eemland Wonen op basis van de uitkomsten van het onderzoek besluiten nemen over een mogelijke volgende fase.