Jaarverslag 2021 in beeld

Ieder jaar schrijven wij ons jaarverslag. Hierin vertellen wij wat we het afgelopen jaar deden. U leest in ons jaarverslag over onze kerntaak: het verhuren van sociale huurwoningen. In 2021 zijn wij actief bezig geweest op verschillende terreinen. In het jaarverslag leggen wij verantwoording af over onze activiteiten en de inzet van middelen.

Daarnaast hebben wij ook mooie doelen bereikt; ons huurdersmagazine "Even Buurten" is uitgekomen en staat onder andere vol met met interviews en verhalen van huurders, zijn er samen met huurders diverse initiatieven tot stand gekomen die de leefbaarheid van onze wijken en complexen ten goede zijn gekomen en meten we sinds 2021 de huurderstevredenheid met KWH

Sneller zicht hebben over onze belangrijkste prestaties in 2021? Met een korte en heldere infographic hebben wij die voor u in beeld gebracht.