Jaarverslag 2020 in beeld

Elk jaar schrijven wij ons jaarverslag. Hierin vertellen we wat we het afgelopen jaar deden. U leest in ons jaarverslag over onze kerntaak: het verhuren van sociale huurwoningen. In het jaarverslag 2020 leggen wij verantwoording af over onze activiteiten en de inzet van middelen.

Ondanks dat 2020 in het teken stond van de coronapandemie, hebben wij ook mooie doelen bereikt. Zo startten we met het aanbieden van onze woningen op WoningNet, meten wij de klanttevredenheid onder onze huurders en zijn deze leidend voor het verbeteren van onze dienstverlening, werken we samen met gemeenten & welzijn om de overlast in de wijken te voorkomen en kwetsbare huurders te ondersteunen. Ook zijn we actief met bewoners in gesprek om de leefbaarheid in hun buurten of wooncomplexen te verbeteren.

Sneller zicht hebben over onze belangrijkste prestaties in 2020? Met een korte en heldere infographic hebben wij die voor u in beeld gebracht.