Huurdersparticipatie in een nieuw jasje

Vernieuwingstraject huurdersraad
De huurdersraad zit in een vernieuwingstraject. Op dit moment heeft de huurdersraad één bestuurslid, de dhr. C. van Essen, en er is dus zeker nog plaats voor nieuwe bestuursleden! Daarnaast is de raad ook op zoek naar nieuwe manieren van huurdersparticipatie die beter aansluiten bij de wensen en behoeften van onze huurders. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om als huurder incidenteel of meer op projectbasis met Eemland Wonen over bepaalde onderwerpen mee te praten. Momenteel wordt samen met bureau Atrivé uitgewerkt hoe we dit het beste kunnen opzetten. 

Wij komen nu dus ook al graag in contact met huurders die misschien niet direct in het bestuur plaats willen nemen, maar die wel interesse hebben om op een andere manier samen met Eemland Wonen mee te praten over bepaalde thema's zoals bijvoorbeeld duurzaamheid, leefbaarheid en doorstroming.We roepen daarbij vooral ook onze jongere huurders op om zich hiervoor aan te melden. Meer weten? Ga dan naar de website van de website van de huurdersraad voor meer informatie of mail direct naar info@huurdersraadeemland.nl  

‘Huurders weten als geen ander wat er leeft in hun woonwijk dus hun betrokkenheid is van groot belang en onmisbaar!’