Huuraanpassing

Deze week valt de huuraanpassingsbrief op uw deurmat. De overheid heeft dit jaar bepaald dat de huren voor sociale huurwoningen maximaal met de inflatie van 2,3% mogen stijgen.

Wij vinden het belangrijk dat onze huren betaalbaar blijven voor mensen met een lager inkomen. En ook dat we in de toekomst kunnen blijven zorgdragen voor (meer) duurzame, goede huurwoningen. In de praktijk blijkt het een flinke (financiële) uitdaging om tussen deze twee een goede balans in te vinden.

Wij zien dat de opgave rondom onder andere het verduurzamen van onze huurwoningen, renovaties en onderhoud de komende jaren groot zijn. Net als onze ambitie om nieuwe huurwoningen te kunnen blijven bouwen.

Dit jaar kiezen wij er daarom voor om uw huurprijs wel - binnen de kaders van de overheid - te laten stijgen. Door middel van de opbrengsten van de huren, blijven wij in staat om ook in de toekomst te voldoen aan onze opgaven.

Vragen over de huuraanpassing
In de huurkrant leest u meer over de bestaande en nieuwe regels rondom de jaarlijkse huuraanpassing. U leest daar ook hoe u bezwaar kunt maken als u het niet eens bent met de huuraanpassing.

Op onze website staat ook een lijst met veelgestelde vragen. Misschien staat daar het antwoord op uw vraag wel. U mag natuurlijk ook contact met ons opnemen.