Hoogste punt bereikt bouw Troelstralaan in Baarn

Na een bouwtijd van zeven maanden bereikte Bouwonderneming Van Bekkum vandaag, 2 februari, het hoogste punt van de nieuwbouw van 39 sociale huurwoningen aan de Troelstralaan. Om deze mijlpaal te vieren werden de bouwers getrakteerd op een lekkere snack als dank voor het harde werken tot nu toe.

Nieuwbouw
Aan de Troelstralaan komen appartementen, Skinny houses en rug-aan-rug woningen en eengezinswoningen. Ook is er veel aandacht voor de inrichting van het buitengebied. Het moet een buurt worden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, kinderen kunnen spelen en waar het veilig en prettig wonen is. Dit betekent dat we naast mooie woningen ook veel groen, voetpaden en ruimte voor spelen en ontmoeting opnemen in het plan.

Meerstemmig bouwen
In november 2019 startte er onder de naam Meerstemmig Bouwen een experiment. Omwonenden, de gemeente, Eemland Wonen, Woonzorg NL, Lyvore, de seniorenraad en potentiële huurders konden tijdens vier bijeenkomsten hun ideeën en wensen kenbaar maken. Zij schreven een gezamenlijk advies en maakten een ruwe schets voor de nieuwbouw. Dit vormde dé basis van het ontwerp, zoals het er nu ligt.

Oplevering
Als de bouw spoedig blijft verlopen, levert de aannemer de woningen na de bouwvak op. De woningen zullen dit voorjaar worden aangeboden via WoningNet.