Eenmalige Energietoeslag

De energieprijzen zijn fors gestegen. Daarom krijgen inwoners met een laag inkomen een eenmalige energietoeslag van € 800,- van de Rijksoverheid. Huurders die een uitkering ontvangen van uitvoeringsorgaan BBS hebben het bedrag van € 800,- begin april 2022 automatisch ontvangen op hun bankrekening.

Heeft u een laag inkomen?
Heeft u geen bijstandsuitkering, maar heeft uw huishouden wel een laag inkomen? Bijvoorbeeld alleen AOW of een laag salaris? Misschien is de energietoeslag er dan ook voor u. Op de website van Uitvoeringsorganisatie BBS staat wanneer u recht heeft op de toeslag en hoe u de toeslag kunt aanvragen.

Andere maatregelen voor een lagere energierekening
Verder heeft het rijk extra geld beschikbaar gesteld voor kleine energiebesparende maatregelen in woningen van mensen met een laag inkomen. Dit kunnen huur- en koopwoningen zijn. Na de zomer is meer bekend over de aanpak en wie hier aan mee kunnen doen.

Ook hoeft u dit jaar minder energiebelasting te betalen, dit geldt voor iedereen in Nederland. 

Hulp nodig bij problemen met geld of schulden?
Komt u in de problemen door de hoge energierekening en heeft u hulp nodig bij problemen met geld of schulden? Inwoners uit Baarn kunnen contact opnemen met Pit Baarn. Woont u in Bunschoten, neem dan contact op met De Boei Bunschoten.