Brandbrief aan gemeenteraad woningbouw Tollaan

Maandag 31 mei hebben wij een brandbrief gestuurd naar de gemeenteraad van Baarn om nogmaals onder de aandacht te brengen hoe nijpend het woningtekort in Baarn is.

Woensdag 2 juni staat het ontwerpbestemmingsplan van de Tolweg op de agenda van de gemeenteraad. Wij hebben opgeroepen om woensdag vóór het woningbouwplan De Baerne te stemmen en van verdere uitstel af te zien.