Appartementen toewijzingsexperiment Troelstralaan half augustus aangeboden

Binnenkort worden zeven appartementen aan de Troelstralaan toegewezen aan mensen die een cruciaal beroep uitoefenen in de gemeente Baarn. De appartementen worden half augustus aangeboden via WoningNet Eemvallei. In september worden de appartementen opgeleverd.

Cruciale beroepen
Met dit experiment willen de gemeente Baarn en Omthuis betaalbare en passende huisvesting bieden aan personen die een cruciaal beroep uitoefenen. Leraren, politieagenten, zorgmedewerkers en vrijwillige brandweerlieden komen in aanmerking. Op onze website leest u meer over informatie over dit project en de  voorwaarden die worden gesteld aan dit toewijzingsexperiment