Uw rechten en plichten als huurder van onze woning

U heeft met ons een huurovereenkomst voor woonruimte. Bij die huurovereenkomst horen de algemene huurvoorwaarden. Hierin staan onze precieze afspraken over het gebruik van uw woning. Hieronder geven wij u extra algemene informatie over uw rechten en plichten als huurder van onze woning.

Een woning is om erin te wonen. Het is niet bedoeld voor andere activiteiten, tenzij wij u met een brief of e-mail toestemming geven voor ander gebruik. U mag uw huis niet gebruiken als bedrijfspand. Thuiswerken mag wel als dat op geen enkele manier storend is voor uw buren of omwonenden.

In de huurovereenkomst hebben wij afgesproken dat u zelf in uw gehuurde woning woont. Uw gehuurde woning is uw hoofdverblijf. Dat betekent dat u hier woont en dat u geen andere woning heeft waar u voor langere tijd verblijft. U mag niet iemand anders in de woning laat wonen, behalve als het gaat om uw partner of uw nog thuiswonende kinderen. Als u toch een ander in de woning wilt laten wonen, mag dit alleen als wij per brief of e-mail toestemming geven.

Krijgen wij signalen dat u niet meer in uw woning woont of dat u voor een langere periode ergens anders verblijft? Dan verwachten we van u dat u ons de situatie uitlegt. U draagt zelf de feiten en omstandigheden aan waaruit blijkt u nog steeds in de woning woont. Stellen wij vast dat u zelf niet meer in uw woning woont? Dan zullen wij de rechter vragen de huurovereenkomst te beëindigen. Wij kunnen de woning dan toewijzen aan een iemand anders die een woning zoekt. 

U schrijft zich in bij de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente. U blijft op dit adres ingeschreven staan zolang u de woning van ons huurt. Als de huur stopt, dan schrijft u zich weer uit op dit adres bij de gemeente.

Wij mogen uw woning niet betreden, tenzij er sprake is van een noodsituatie waarvoor wij direct moeten ingrijpen. Als er een gaslek is, een brand of een gesprongen waterleiding op een moment dat u niet thuis bent, mogen wij de woning betreden.

U bent verplicht ons binnen te laten als:

  • wij dringende werkzaamheden (onderhoud en inspecties) moeten uitvoeren;
  • wij gaan renoveren en wij u daarvoor een redelijk voorstel hebben gedaan;
  • uw medewerking nodig is voor werkzaamheden bij uw buren;
  • een bezichtiging gepland is voor verkoop of nieuwe verhuur.

 

Er zijn verschillende soorten huurovereenkomsten: tijdelijke huurcontracten, vaste huurcontracten en doelgroepencontracten.  Het soort contract geeft aan hoelang u de woning kunt huren. Meer informatie hierover leest u op de website van Rijksoverheid

 

 

De mogelijkheden voor huurverhoging worden bepaald door de minister. De minister stelt jaarlijks vast met hoeveel procent de huur mag worden verhoogd. De maximaal redelijke huurprijs kunt u controleren met de Huurprijscheck. Let op: het gaat om de kale huurprijs. De meegerekende servicekosten vallen hier niet onder.

Iedereen verdient een goed (t)huis. Niet alleen nu maar ook in de toekomst. Wat doen wij met uw huurverhoging? Deze investeren wij niet alleen in onze bestaande woningen, nieuwbouw en de leefbaarheid in de gemeente Baarn en Bunschoten. Wij gebruiken dit ook voor kosten zoals als rente, belastingen, verzekeringen en personeelskosten.

 

 

Wij repareren gebreken aan uw woning als u dat vraagt. Wij hoeven dat niet (gratis) te doen in de volgende situaties:

  • Als het gebrek door uw schuld is ontstaan.
  • Het gaat om kleine en eenvoudige repariaties die voor uw rekening komen. In de folder Onderhoud van A tot Z leest u voor welke reparaties u zelf verantwoordelijk bent.
  • Het is onmogelijk om het gebrek te repareren.
  • De reparatie is te duur. Het is niet redelijk om herstel of vervanging te vragen.

Als er problemen zijn die u niet zelf kunt oplossen, dan kunt u ons dat melden via onze website. Heeft het spoed? Dan kunt u ons bellen op telefoonnummer: 06 104 197 89.

U bent verantwoordelijk voor het onderhoud van zaken die u zelf hebt veranderd aan de woning. Wij noemen dit Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV’s). Heeft u iets veranderd aan uw woning waarvoor wij u geen toestemming hebben gegeven? Dan kunnen wij u verplichten de aanpassing weg te halen als wij daarom vragen. 

​Meer informatie over de kosten die voor rekening van de huurder zijn, vindt u op de website van Rijksoverheid.

Wij doen ons best voor u. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over ons en u ons dat wilt vertellen. Ook kan het gebeuren dat wij met u van mening verschillen over een belangrijk onderwerp. In beide gevallen kunt u uw klacht melden. Dien uw klacht altijd schriftelijk bij ons in.

Als uw klacht niet wordt opgelost, dan kunt u terecht bij andere organisaties. Hieronder staan ze voor u op een rij.


De klachtencommissie
Er is een speciale onafhankelijke klachtencommissie die klachten over onze dienstverlening behandelt. Een klacht melden kan via Geschillencommissie woningcorporaties Valleigebied.

Kantonrechter/Huurcommissie
In een aantal gevallen kunt u ook gaan naar de kantonrechter of de Huurcommissie. Meer informatie hierover vindt u op de website van Rijksoverheid