Onderhuur

Mensen bij u laten logeren mag uiteraard. U bent en blijft wel verantwoordelijk voor goed huurderschap. Dat betekent dat ook uw logees geen overlast mogen veroorzaken. Wilt u mensen langer onderdak bieden, dan is daarvoor toestemming van ons nodig.

Als u een vergoeding vraagt voor het verblijf in uw woning, denk dan aan een vergoeding voor het huren van een kamer/woonruimte (kost en inwoning), dan is er formeel sprake van onderhuur. Dan vragen wij u dit te melden bij ons. Wij kijken dan met u mee.

Onderhuur is geen medehuur
Een onderhuurder wordt nooit officieel huurder van de woning. Wij zien het bovendien als illegale onder(ver)huur wanneer u niet zelf in de woning woont. Illegale onder(ver)huur staan wij in geen geval toe.

Let op: Het kan gevolgen hebben voor uw toeslagen als u inwoners hebt. Het is verstandig dit na te vragen bij de belastingdienst.

Tijdelijke bewoning
Bent u tijdelijk afwezig en wilt u een bekende in die periode op uw huis laten passen? Dat kan, mits u hiervoor toestemming vraagt. Wij noemen dit huisbewaring. Zonder toestemming is er sprake van onderhuur.

Let op: komt u definitief niet terug in de woning? Zeg dan de huur op. Wij verhuren de woning vervolgens – volgens de wettelijke regels – weer aan een nieuwe huurder.

Voor meer informatie over inwonen of onderhuur neemt u contact op met één van onze medewerkers via  info@eemlandwonen.nl of bel ons op (035) 548 50 50

Veelgestelde vragen

Wilt u een vluchteling opnemen dan gelden dezelfde regels als voor andere personen die u laat inwonen. 

Meer informatie over een vluchteling opnemen kunt u vinden op Vluchtelingenwerk.