Medehuurder

Heeft u het huurcontract afgesloten? Dan bent u hoofdhuurder. Wordt de woning vanaf de huuringangsdatum verhuurd aan twee personen? Dan is de tweede persoon 'tweede hoofdhuurder'. Alleen… niet iedereen wordt automatisch medehuurder.

Medehuurder
Bent u bijvoorbeeld op een later moment gaan samenwonen in uw woning? Dan kunt u uw medebewoner op het huurcontract bijschrijven als medehuurder. Aan onze toestemming zijn wel enkele voorwaarden verbonden:

  • uw medebewoner woont minimaal twee jaar met u op dit adres samen.
  • uw medebewoner staat hier ook ingeschreven bij het bevolkingsregister.
  • u voert een duurzaam gemeenschappelijke huishouding.

Kunt u aan bovenstaande voorwaarden voldoen? Vul dan het Aanvraagformulier Medehuurderschap in en stuur dit naar info@eemlandwonen.nl. Wij beantwoorden uw verzoek binnen twee weken. Wanneer de aanvraag voor het medehuurderschap erop gericht is om op korte termijn de huurwoning over te kunnen nemen, dan verlenen wij hiervoor geen toestemming.

Let op: is er sprake van een huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan krijgt uw partner automatisch toestemming en heeft uw partner dezelfde rechten en plichten als uzelf. U moet de aanvraag nog wel bij ons indienen.

Inwonende kinderen
Inwonende kinderen komen meestal niet in aanmerking voor medehuurderschap, want zij voeren geen gezamenlijke huishouding met u. Er zijn twee uitzonderingen wanneer we mogelijk wel toestemming verlenen:

  • uw kind kan medehuurder worden wanneer hij minimaal 35 jaar oud is en tenminste dertig jaar met u in dezelfde woning woont en kan aantonen dat er sprake is van een duurzame gezamenlijke huishouding.
  • uw kind kan hoofdhuurder worden bij het overlijden van de laatst levende ouder, maar alleen wanneer bovenstaande het geval is.
  • Voor jong volwassen wezen (tot 27 jaar) bieden we maatwerk afspraken.

Beëindigen medehuurderschap 
Wanneer u uw relatie wilt beëindigen en dus niet meer wilt samenwonen, dan kunt u gezamenlijk het medehuurderschap beëindigen. Dit kunt u doen door het Opzegformulier Einde Medehuur in te vullen en allebei te ondertekenen. 

Medebewoner
In alle andere gevallen zijn een inwonende partner of thuiswonende kinderen medebewoners. Een medebewoner is geen medehuurder. U blijft als hoofdhuurder verantwoordelijk voor alle afspraken in het huurcontract. Als het nodig is spreken wij u aan op het woongedrag van uw medebewoner. Ook mag uw medebewoner – wanneer u eventueel gaat verhuizen – niet in de woning achterblijven.

Onderhuur
Verhuurt u een deel van de woning aan iemand anders? Wij noemen dit onderhuur; hiervoor gelden weer andere regels.