Huurdersraad

Sinds mei 2008 kent Eemland Wonen een Huurdersraad. Huurdersraad Eemland is een onafhankelijke organisatie die de gezamenlijke belangen van onze huurders behartigt. Huurders weten namelijk als geen ander wat er leeft in hun woonwijk dus hun betrokkenheid is van groot belang en onmisbaar voor Eemland Wonen. Al onze huurders worden automatisch en gratis lid van de huurdersraad. Jaarlijks vindt er een ledenvergadering plaats waarbij alle leden welkom zijn!

Werkwijze huurdersraad
De bestuursleden komen eens in de acht weken bij elkaar om te praten over zaken die voor huurders van belang zijn. Daarnaast heeft de huurdersraad eens per kwartaal overleg met onze directeur-bestuurder. Onderwerpen die zoal worden besproken zijn:

  • de begroting;
  • de jaarlijkse huurverhoging;
  • het jaarlijkse onderhoudsplan;
  • de renovatie- en herstructureringsplannen;
  • de verkoop van huurwoningen;
  • het huurbeleidsplan;
  • het beleid rond de directe woonomgeving en leefbaarheid in de buurten;

Verder neemt de huurdersraad ook actief deel aan het overleg met de gemeente Baarn over het lokale woonbeleid. Sinds de nieuwe Woningwet (2015) van kracht is, hebben huurdersorganisaties hierin namelijk een grotere rol gekregen.

Ledenvergadering
Om op de hoogte te blijven van wat er onder huurders speelt, organiseert de Huurdersraad eens per jaar een ledenvergadering. Op 9 december 2019 vond de laatste ledenvergadering plaats. Hier werd o.a. gesproken over onderhoud, leefbaarheid en doorstroming. Hier vindt u de presentatie en de uitkomsten van deze avond. 

Vernieuwingstraject huurdersraad
Het bestuur van de huurdersraad bestaat op dit moment uit vijf leden en er is nog plaats voor nieuwe bestuursleden! Daarnaast is de raad ook op zoek naar nieuwe manieren van huurdersparticipatie die beter aansluiten bij de wensen en behoeften van onze huurders. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om als huurder incidenteel of meer op projectbasis met Eemland Wonen over bepaalde onderwerpen mee te praten.

Wij komen nu dus ook al graag in contact met huurders die misschien niet direct in het bestuur plaats willen nemen, maar die wel interesse hebben om op een andere manier samen met Eemland Wonen mee te praten over bepaalde thema's zoals duurzaamheid, leefbaarheid en doorstroming bijvoorbeeld. We roepen daarbij vooral ook onze jongere huurders op om zich hiervoor aan te melden. Meer weten? Ga dan naar de website van de website van de huurdersraad voor meer informatie of mail direct naar info@huurdersraadeemland.nl  

 

‘Huurders weten als geen ander wat er leeft in hun woonwijk dus hun betrokkenheid is van groot belang en onmisbaar!’