Huurachterstand

Woonlasten keren elke maand terug. Het is belangrijk om in de gaten te houden dat de huur op tijd op onze rekening staat: vóór de eerste van de maand. Wanneer u achterstand in de betalingen oploopt, krijgt u mogelijk te maken met een deurwaarder. Niet meteen, maar na enkele betalingsherinneringen wél. Zo ver hoeft het natuurlijk niet te komen.

Betalingsproblemen
Zijn er omstandigheden waardoor u problemen heeft met het op tijd betalen van de huur? Dat kan iedereen overkomen. Het is vervelend als er daardoor huurachterstand ontstaat. Daarom is het erg belangrijk dat u snel contact met ons opneemt wanneer u om welke reden dan ook de huur niet kunt betalen. Hoe eerder wij u kunnen helpen, hoe beter.

Onze medewerker huurincasso zoekt graag samen met u naar een oplossing, zoals een betalingsregeling. Wij rekenen hier geen extra kosten voor en houden vanzelfsprekend rekening met uw privacy.

Begeleiding instanties
Soms zijn de problemen zo groot dat u meer baat heeft bij begeleiding door maatschappelijk werk of andere instanties (zoals Pit Baarn). Wij kunnen u doorverwijzen naar de gemeente, of andere instanties die hulp bieden bij oplopende schulden.

Meer weten?
Bel gerust met onze medewerker huurincasso: (035) 548 50 50.

‘Wegens mijn scheiding liep ik achter met de huur. Gelukkig kon ik een betalingsregeling afsluiten. Na een half jaar was alles weer normaal.’