De huur

De huurprijs is opgebouwd uit verschillende kosten: de netto (kale) huur en de servicekosten. Wanneer u deze kosten bij elkaar optelt, heeft u de totale kosten voor de maandelijkse huur. Wij noemen dat de brutohuur.

Huur betalen
Voor uw huurwoning betaalt u elke maand huur. U betaalt de huur steeds vooruit. Het totale huurbedrag moet vóór de eerste dag van de maand op onze rekening staan. 

Let op: heeft u om welke reden dan ook een probleem met het betalen van de huur? Neem dan contact met ons op. U staat er niet alleen voor. Hier leest u meer over huurachterstand.

Jaarlijkse huurverhoging
Ieder jaar op 1 juli gaat de huur omhoog. Vóór 1 mei ontvangt u hierover een brief. Hoeveel uw huur omhoog gaat, hangt af van uw inkomen en wat er bepaald is in de wet.

Voor vrije sectorwoningen en bedrijfspanden gelden andere regels.

Huurtoeslag
Als u een sociale huurwoning heeft en uw inkomen is laag, dan heeft u misschien recht op huurtoeslag. 

Veelgestelde vragen

U kunt op de volgende manieren de huur betalen:

 • Automatische incasso
  Dit is de makkelijkste manier van betalen. Wanneer u ons machtigt, schrijven wij de huur maandelijks automatisch en op tijd van uw rekening af. Zo heeft u er geen omkijken naar. Zorgt ú dat er voldoende saldo op uw rekening staat? Overigens kunt u de machtiging later zonder problemen weer intrekken.
  Overstappen op automatische incasso?
  Vul het formulier machtiging in. En stuur het naar ons op of e-mail naar info@eemlandwonen.nl.
 • Online betalen
  Online betalen via iDEAL is momenteel nog niet mogelijk.

 • Periodieke overschrijving
  Bij deze betaalmethode regelt u de huurbetaling zelf via uw bank of online bankieren; de huurbetaling moet dan uiterlijk op de eerste van de maand op onze rekening staan. Ons rekeningnummer is NL76 BNGH 0285 0570 57 (BNG Bank), op naam van Eemland Wonen onder vermelding van het adres van uw huurwoning.
  Let op: veranderingen in het huurbedrag (na bijvoorbeeld de jaarlijkse huurverhoging), geeft u zelf op tijd aan uw bank door.

Let op: heeft u om welke reden dan ook een probleem met het betalen van de huur? U staat er niet alleen voor. Kijk hier voor meer informatie.

‘De huur betalen, gewoon goed geregeld via automatische incasso’

Uw huur bestaat uit twee onderdelen:

Netto of kale huur
De netto of kale huur is het bedrag dat u maandelijks betaalt voor het gebruik van de woning, zonder servicekosten. Lastig? De opbouw van de huurprijs staat ook beschreven in artikel 4.2 van uw huurovereenkomst.

Servicekosten
Servicekosten zijn de vaste kosten voor verschillende voorzieningen in en om uw woning, zoals bijvoorbeeld rioolonderhoud, glasfonds, huismeester en schoonmaakkosten. Een deel van de servicekosten mag u opgeven voor de aanvraag van de huurtoeslag. Artikel 4.3 van de huurovereenkomst bevat een duidelijk overzicht van de servicekosten en of ze wel of niet meetellen voor huurtoeslag.

Voor het aanvragen van huurtoeslag heeft u een specificatie van uw huur nodig. U kunt deze bij ons opvragen via ons online formulier.

Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid in uw huurkosten. Of u in aanmerking komt voor deze toeslag, hangt af van uw leeftijd, gezinssamenstelling, netto huurprijs en het (gezamenlijke) inkomen en vermogen.

Proefberekening
Benieuwd of u voor huurtoeslag in aanmerking komt? Maak dan eerst online een proefberekening op de website van de Belastingdienst. Zorg dat u de volgende gegevens bij de hand heeft:

 • uw netto (kale) huurprijs
 • de subsidiabele servicekosten, dit zijn de kosten die u mag meetellen in de berekening
  (de schoonmaak- en energiekosten voor de gemeenschappelijke ruimten, en huismeesterkosten, voor deze kosten geldt een maximum van € 12 per kostenpost)

Heeft u geen huurspecificatie? Vraag deze dan aan via ons online formulier

Aanvragen huurtoeslag
Komt u inderdaad in aanmerking? Ga dan verder met de aanvraag op toeslagen.nl. Of bel gratis
0800 0543 voor het aanvraagformulier. Het huurtoeslagjaar loopt van 1 januari tot 1 januari.

Let op: mogelijk vraagt de Belastingdienst om ons Kamer van Koophandel-nummer. Dat is 31015064.

Verder nog vragen?
Bel ons gerust: (035) 548 50 50. Wij helpen u graag!

Dat hangt af van uw situatie en de huidige achterstand. Lees hier meer over huurachterstand en neem daarna contact op met ons om uw situatie te bespreken. 

Ontvangst voor de 15e van de maand
Ontvangen wij uw machtigingsformulier voor de 15e van de maand, dan gaat de automatische incasso in per de 1e van de volgende maand.
Voorbeeld: Komt uw formulier binnen op 13 januari dan gaat automatische incasso in op 1 februari.

Ontvangst tussen 15e en einde van de maand
Ontvangen wij uw formulier tussen de 15e en het einde van de maand, dan gaat de automatische incasso een maand later in. In dat geval betaalt u nog eenmalig op de manier zoals u tot nu toe deed. 
Voorbeeld: Komt uw formulier 23 januari formulier binnen, dan gaat de automatische incasso in op 1 maart. 

Verschillen in de woning
Elke sociale huurwoning krijgt woningwaarderingspunten: bijvoorbeeld voor de oppervlakte, aantal kamers, energiezuinigheid, kwaliteit/comfort en de woonomgeving. Hoe meer punten, hoe hoger de waardering en hoe hoger de maximale huur van de woning. De huur van uw woning is dus afhankelijk van de waardering en kan verschillen per woning, ook al lijken ze gelijk. Bij dat puntentotaal hoort een wettelijk bepaalde maximale huur die een sociale verhuurder voor die woning mag vragen. De maximale huur wordt jaarlijks door de minister opnieuw vastgesteld.

Aan de hand van de woningwaarderingspunten bepalen wijzelf de streefhuur van een woning. Streefhuur is de huur die past bij de woning. De streefhuur van een corporatie is altijd gelijk aan OF lager dan de maximale huur bepaald door de overheid.

Lagere streefhuren
Binnen een woongebouw met precies dezelfde woningen zijn altijd verschillen in huurprijs tussen bewoners. Dat heeft bijna altijd te maken met het feit dat bewoners niet allemaal op hetzelfde moment met hetzelfde huurbeleid van Eemland Wonen en binnen dezelfde regelgeving van de minister het huurcontract tekenen.

Het is mogelijk dat wij voor het complex van uw straat de huren ook naar beneden hebben bijgesteld, om zo te blijven voldoen aan de wetten van de overheid. Op deze manier kunnen wij nog meer woningzoekenden met de allerlaagste inkomens een woning bieden. Deze maatregel leidt tot verschillende huurprijzen voor dezelfde woningen in een straat of woongebouw.

Verschillen in inkomens
Verschillen in huur voor eenzelfde woning kunnen ook ontstaan als een bewoner jaarlijks een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgt en de buren niet. Zittende bewoners met een inkomen onder de sociale huurgrens krijgen een veel lagere huurverhoging dan huurders met een inkomen boven de sociale huurgrens. De huur groeit dan langzamer naar de streefhuur dan de huur van bewoners met een hoger inkomen.

'Ik zag de woning en was verkocht; ik voelde me meteen thuis'