Per 31 december 2022 zijn Eemland Wonen en Woningstichting Leusden onder algemene titel gefuseerd. Zij gaan samen verder als Stichting Omthuis. Stichting Omthuis is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 31015064. De overgang naar Omthuis gaat geleidelijk. Aan de telefoon begroeten wij u namens Omthuis. Alle huurderszaken regelt u nog steeds op de website van Eemland Wonen of op de website van Woningstichting Leusden.