A A A   |  
Home  |   Veel gestelde vragen  |   Nieuws uitgelicht  |   Disclaimer & Cookies  |   Sitemap   |   Print
Zoeken
Home > Veel gestelde vragen > Diversen > Vragen en antwoorden over EPA-label en EI-waarde

Vragen en antwoorden over EPA-label en EI-waarde

- Wat betekent EPA

Energie Prestatie Advies. Het duidt de energiezuinigheid van onder andere woningen, kantoorgebouwen, huishoudelijke apparaten en auto’s aan. EPA-labels worden aangeduid met letters van A tot en met G, waarbij G staat voor de laagste energiezuinigheid en A voor de beste energiezuinigheid. De labels worden ook in kleuren aangeduid. Donkerrood is label G en donkergroen is label A, A+ of zelfs A++. In de folder van de Woonbond (zie hieronder) staat een afbeelding van de kleuren en de letters van de EPA-labels.

- Wat betekent EI-waarde?

Energie Index-waarde. Sinds 1 januari 2015 is voor woningen van corporaties een tweede norm van toepassing voor de aanduiding van energiezuinigheid. Deze geeft een nauwkeuriger beeld van de energiezuinigheid van de woning dan het ‘vereenvoudigde’ EPA-label.

- Wat is het verschil tussen het EPA-label en de EI-waarde voor woningen van woningcorporaties ?

Het EPA-label is vanaf 1 januari 2015 gebaseerd op circa tien basale kenmerken van een woning zoals het bouwjaar, het woningtype, het type glas en de aan- of afwezigheid van dakisolatie. Wat niet meegenomen wordt bij het vaststellen van het EPA-label zijn de exacte vloer- en raamoppervlaktes van de woning en de dikte en de energetische waarde van de aangebrachte isolatiematerialen. Is het EPA-label vastgesteld na 1 januari 2015 dan wordt voor woningen gesproken over het ‘vereenvoudigde’ EPA-label. Een EPA-label dat slechts een grove indicatie geeft van de energiezuinigheid van een woning. De werkelijke energiezuinigheid van de woning kan behoorlijk afwijken van de energiezuinigheid die het ‘vereenvoudigde’ EPA-label aangeeft.

De EI-waarde die per 1 januari 2015 geldt wordt veel nauwkeuriger bepaald. De EI-waarde is gebaseerd op circa 150 kenmerken van de woning. Bij het bepalen van de EI-waarde moeten de vloer- en raamoppervlaktes van de woning exact worden opgegeven, evenals de dikte van de aangebrachte isolatiepakketten en de energetische waarde van de aangebrachte isolerende maatregelen. De EI-waarde is daarmee veel nauwkeuriger dan op basis van de tien basale kenmerken die worden gebruikt voor het vaststellen van het ‘vereenvoudigde’ EPA-label.

Een voorbeeld van het verschil tussen EI-waarde en het erbij horende ‘vereenvoudigde’ EPA-label is hieronder duidelijk te zien. Het betreft twee woningen in de Irisstraat met een gelijke EI-waarde van 0,92 (A)* waarbij het ‘vereenvoudigde’ label niet hetzelfde is. Het sterretje achter de (A) geeft aan dat het hier gaat om een niet-‘vereenvoudigde’ labelklasse op basis van de vastgestelde EI-waarde.

- Waar kan opgezocht worden welk ‘vereenvoudigd’ EPA-label en EI-waarde een woning heeft?

Op de site www.ep-online.nl. Als op deze site de postcode en huisnummer van de woning wordt ingevuld dan is direct het EPA-label en indien al bekend een EI-waarde zichtbaar.

- Er zijn woningen op www.ep-online.nl die alleen een EPA-label hebben en geen EI-waarde. Hoe komt dat?

Dat ligt ingewikkeld. In de eerste plaats hebben alle woningen die niet van een woningcorporatie zijn alleen een EPA-label. Ook woningen van woningcorporaties hebben vaak alleen een EPA-label. De EPA-labels zijn 10 jaar geldig. En de EI-waarde is pas sinds 1 januari 2015 voorgeschreven door de overheid. Als een woningcorporatie een woning na 1 januari 2015 heeft verbeterd voor wat betreft de energiezuinigheid, dan moet de EI-waarde gebruikt worden. Een voorbeeld: een woning is op 1 oktober 2014 opgeknapt. De woning heeft dan bijvoorbeeld EPA-label B gekregen. De woning van de buren is op 1 februari 2015 opgeknapt, dan heeft de woning een EI-waarde.

- Waarom zie je op site www.ep-online.nl woningen van woningcorporaties staan die én een EPA-label hebben én een EI-waarde?

Van deze woningen van de woningcorporatie is na 1 januari 2015 de energiezuinigheid gemeten volgens de voorgeschreven methodiek van de EI-waarde; op basis van 150 kenmerken van de woning. Het systeem van www.ep-online.nl rekent dan vanzelf het ‘vereenvoudigde EPA-label uit, dat te zien is.

- Is een EPA-label voor 1 januari 2015 hetzelfde als een vereenvoudigde EPA-label vanaf 1 januari 2015.

Het EPA-label van voor 1 januari 2015 is niet hetzelfde als het ‘vereenvoudigde’ EPA-label van na 1 januari 2015. Door de gewijzigde rekenmethodiek van het EPA-label en de toegevoegde rekenmethodiek van de EI-waarde kan het zijn dat een woning voor 1 januari 2015 een label D had en dat dit na 1 januari 2015 ineens een ander label is geworden zonder dat er iets aan de woning is gewijzigd.

- Hoe kan je de EI-waarde en het vereenvoudigd EPA-label (vanaf 1 januari 2015) vergelijken?

Zie in onderstaande folder van de Woonbond de tabellen WWS-tabel ‘huidig’ [1] en WWS-tabel ‘nieuw’ [2].

Woonbond: Energielabel, van letters naar cijfers

- Welke norm hanteert Eemland Wonen, de EI-waarde of het EPA-label?

Als Eemland Wonen een woning opknapt en er ook isolerende maatregelen worden getroffen, dan moet Eemland Wonen volgens voorschrift van de overheid de EI-waarde gebruiken. Deze waarde wordt ook meegenomen in het woningwaarderingsstelsel op basis waarvan de maximale huur van een woning wordt bepaald. Het ‘vereenvoudigde’ label heeft geen enkele toegevoegde waarde voor woningcorporaties zodra eenmaal een EI-waarde is vastgesteld. Sterker, het ‘vereenvoudigde’ label wekt alleen maar verwarring

- Waarom kan een ‘vereenvoudigd’ label verwarring wekken?

De meeste consumenten zijn er inmiddels wel van op de hoogte dat de energiezuinigheid aangeduid wordt met de letter A t/m G. Diezelfde letters worden gebruikt voor de systematiek van de energielabels voor woningen die na 1 januari 2015 zijn bepaald. Alleen na 1 januari 2015 is het woord ‘vereenvoudigd’ toegevoegd aan het label. Een voorbeeld? Voor een woning is de energiezuinigheid opgenomen in bijvoorbeeld 2012. Daar komt label C uit. Dat label C uit 2012 kan niet vergeleken worden met een ‘vereenvoudigd’ label C uit 2015, want voor label C uit 2012 zijn veel meer kenmerken van de woning meegenomen dan de tien basale kenmerken die gebruikt zijn voor de bepaling van het ‘vereenvoudigde’ label C uit 2015.

- Waarom heeft de overheid na 1 januari 2015 twee systemen in het leven geroepen om de energiezuinigheid van woningen te meten?

Het EPA-label dat voor 1 januari 2015 geldig was voor woningen bleek te complex en te kostbaar voor particuliere woningeigenaren om deze methodiek over heel Nederland uit te rollen. Zo kostte het opmaken van een label voor een woning van een particulier voor 1 januari 2015 een paar honderd euro. Dat schrok veel particulieren af. De overheid heeft daarom bepaald dat het EPA-label een erg vereenvoudigde weergave zou worden van de werkelijke energiezuinigheid van een woning. Na 1 januari 2015 kan een particulier dan ook voor minder dan € 15 een ‘vereenvoudigd’ label laten opmaken.

Omdat de energieprestatie in de huursector gevolgen heeft voor de huurprijs via het woningwaarderingsstelsel (WWS) en voor het aanvragen van eventuele subsidie voor het verduurzamen van de woningen is er voor gekozen om voor de corporatiesector een methode te ontwikkelen die veel preciezer is dan de methode van het EPA-label en wel de methode van de Energie-Index. In het voorbeeld van de twee woningen in de Irisstraat zoals hierboven weergegeven is te zien dat de EI-waarde voor beide woningen hetzelfde is en een niet vereenvoudigd label A aangeeft. De 'vereenvoudigde' labels zijn echter voor beide woningen verschillend.


Aan tekst en afbeelding(en) zijn geen rechten te ontlenen.Webbureau Den Haag AVEQ interactieve media