A A A   |  
Home  |   Veel gestelde vragen  |   Nieuws uitgelicht  |   Disclaimer & Cookies  |   Sitemap   |   Print
Zoeken
Home > Veel gestelde vragen > Diversen > Wat kan ik als huurder het beste zelf verzekeren bij het huren van een woning en wat verzekert Eemland Wonen?

Wat kan ik als huurder het beste zelf verzekeren bij het huren van een woning en wat verzekert Eemland Wonen?

U doet er verstandig aan om alles wat u als huurder zelf aanbrengt in de woning te verzekeren. Meestal wordt gekozen voor een inboedelverzekering. Als u goed verzekerd wilt zijn, dan volstaat een gewone inboedelverzekering echter niet. Beter is een zogenoemde ‘Uitgebreide Gevaren Verzekering’ (UGV). Bij een huurwoning is het namelijk belangrijk dat u naast de inboedel ook het zogenoemde ‘huurdersbelang’ verzekert. Onder dit ‘huurdersbelang’ wordt het volgende verstaan:

  • De kosten van alle door de huurder voor zijn rekening in de woning aangebrachte veranderingen;
  • De kosten van behang-, schilder- en sauswerk, ongeacht of dit door de huurder zelf is aangebracht.

Als u toch een inboedelverzekering afsluit, of al heeft afgesloten, dan is het verstandig dat u uw verzekeraar vraagt of de kosten die vallen onder ‘huurdersbelang’ zijn meeverzekerd.

Verantwoordelijkheid Eemland Wonen
Eemland Wonen verzekert alle zaken die tot het moment van oplevering aard- of nagelvast in de woning aanwezig. Deze verzekering dekt alle schade aan het gehuurde met uitzondering van zaken die de inboedel en het ‘huurdersbelang’ betreffen.

Gevolgschade
In geval van inbraak, brand of lekkages valt vaak slechts een deel van de schade onder de verantwoordelijkheid van Eemland Wonen. Water-, rook- en andere gevolgschade die de inboedel van de huurder of het ‘huurdersbelang’ betreft, worden in principe niet door de verzekering van Eemland Wonen gedekt. Eemland Wonen is alleen aansprakelijk voor deze ‘gevolgschade’ als deze is ontstaan door een duidelijke tekortkoming van Eemland Wonen. Uit de praktijk blijkt dat het aansprakelijk stellen van de verhuurder door een huurder een erg tijdrovend traject is, waarbij uiteindelijk bij toekenning, alleen de dagwaarde en niet de nieuwwaarde wordt vergoed. Het is daarom verstandig als u zelf een goed dekkende verzekering afsluit voor uw inboedel en voor alles wat onder ‘huurdersbelang’ valt. Het voorkomt dat we bij schade in een vervelende juridische strijd verwikkeld raken.


Aan tekst en afbeelding(en) zijn geen rechten te ontlenen.Webbureau Den Haag AVEQ interactieve media