A A A   |  
Home  |   Veel gestelde vragen  |   Nieuws uitgelicht  |   Disclaimer & Cookies  |   Sitemap   |   Print
Zoeken
Home > Over Eemland Wonen > Organisatie > Raad van Commissarissen

Raad van Commissarissen

Het bestuur van de stichting Eemland Wonen berust bij de directeur. Het toezicht op de directeur wordt uitgeoefend door de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen is als volgt samengesteld:

  • P.C. (Pieter) van Maaren, burgemeester gemeente Urk (voorzitter)
  • mevrouw mr. M.M. (Margreet) Breukelaar, opleidingsmanager Hogeschool Utrecht (benoemd op voordracht vanuit de kring der huurders) (vice-voorzitter)
  • drs. E.J. (Eric) Alkemade, zelfstandig financieel interim-manager, organisatieadviseur en docent
  • mevrouw ir. W.M.G.J. (Williëtte) van Arendonk MCD, zelfstandig professional op stedelijke gebiedsontwikkeling, projectmanagement en advies bij vastgoed- en gebiedsontwikkeling
  • mevrouw drs. F.C. (Floor) van Dedem (benoemd op voordracht vanuit de kring der huurders)

Reglement leden Raad van Commissarissen
Het reglement van de leden van de Raad van Commissarissen vindt u ook onder de kop Governancecode. Bij het reglement hoort een verklaring van de leden van de Raad van Commissarissen. Wilt u het reglement of de verklaring lezen, klikt u dan hier voor het reglement. De door de leden van de Raad van Commissarissen ondertekende verklaring kan op verzoek ingezien worden bij Eemland Wonen.

Profielschets en curriculum vitae leden Raad van Commissarissen
Wilt u de profielschets van de leden van de Raad van Commissarissen lezen, klikt u dan hier. Voor het lezen van de curriculum vitae van de leden van de Raad van Commissarissen, klik hier.

Rooster van aftreden leden Raad van Commissarissen
Wilt u het rooster van aftreden van de leden van de Raad van Commissarissen bekijken, klikt u dan hier.


Aan tekst en afbeelding(en) zijn geen rechten te ontlenen.Webbureau Den Haag AVEQ interactieve media