A A A   |  
Home  |   Veel gestelde vragen  |   Nieuws uitgelicht  |   Disclaimer & Cookies  |   Sitemap   |   Print
Zoeken
Home > Nieuws uitgelicht > Nadere kennismaking met de gemeenteraad van Baarn

Nadere kennismaking met de gemeenteraad van Baarn

Op 3 november 2011 ontving het management van Eemland Wonen leden van de gemeenteraad van Baarn en leden van de diverse steunfracties voor een nadere kennismaking. Natuurlijke kenden de meeste raadsleden de corporatie al; toch bleek het goed om nog eens uiteen te zetten welke rol in Baarn (en in de regio Eemland) wordt ingenomen.

Het was een nuttige bijeenkomst. In vier presentaties werd uiteen gezet wat het strategisch voorraadbeleid van Eemland Wonen is, waarom en welke woningen er worden verkocht, welke renovatie- en nieuwbouwprojecten in het komende jaar worden gerealiseerd en hoe de financiën zijn geregeld. Eemland Wonen stelde zich transparant op. Zo werd desgevraagd aangegeven dat in Baarn woningen worden verkocht om in andere plaatsen (Eemnes, Soest, Hilversum, Huizen) nieuwbouwprojecten te realiseren. Idealiter gaat dit als volgt: met de verkoop van één woning kunnen twee nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd. Zo groeit het woningbezit en wordt dit vernieuwd.

Niet alleen in de discussies na afloop van de presentaties, maar ook in de informele voortzetting bleek de bijeenkomst in een vraag te voorzien. Het begrip voor elkaars positie is hiermee versterkt.

Baarn, 9 november 2011


Aan tekst en afbeelding(en) zijn geen rechten te ontlenen.Webbureau Den Haag AVEQ interactieve media