A A A   |  
Home  |   Veel gestelde vragen  |   Nieuws uitgelicht  |   Disclaimer & Cookies  |   Sitemap   |   Print
Zoeken
Home > Nieuws uitgelicht > Huurders te slopen seniorenwoningen goed ge´nformeerd

Huurders te slopen seniorenwoningen goed geïnformeerd

De huurders van de 24 seniorenwoningen aan de Troelstralaan en omgeving in Baarn zijn goed geïnformeerd door Eemland Wonen over wat hen te wachten stond als hun woning gesloopt zou worden. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat Eemland Wonen heeft laten uitvoeren naar de communicatie over de herontwikkeling van deze locatie tegenover Santvoorde.

De woningcorporatie heeft laten onderzoeken wat de huurders of hun mantelzorgers van de informatie en de begeleiding vonden. De aanleiding voor het onderzoek is dat Eemland Wonen graag wil weten of zij in dit soort lastige processen een verbeterslag kan maken. Een tweede aanleiding is de commotie die eind 2016 in de buurt ontstond en de bespreking hiervan in de gemeenteraad begin dit jaar.

Eemland Wonen heeft inhoudelijk duidelijk gecommuniceerd over de plannen. Er zijn wel enkele procesmatige kanttekeningen. Hoewel er al geruchten de ronde deden en het nieuws van de sloop niet als verrassing kwam, was een ‘zachtere landing’ prettiger geweest. Zo hadden bewoners van de te slopen woningen betrokken willen worden bij de planvorming. Niettemin was er ook behoefte aan meer begeleiding. Bovendien zou de bereikbaarheid van de desbetreffende medewerkers verbeterd kunnen worden. Adjunct-directeur Frits van den Boomgaard zegt blij te zijn met de uitkomsten. “We kunnen ons op bepaalde onderdelen verbeteren, bijvoorbeeld als de parttime-medewerkers die de contacten met deze groep huurders onderhielden niet op kantoor zijn, dan zullen we ervoor zorgen dat iemand anders, die weliswaar wat minder op de hoogte is, het gesprek voert.” Hij zal ook intern bespreken of Eemland Wonen kan zorgen voor meer begeleiding als dat nodig is. Maar, zo waarschuwt hij, “Eemland Wonen kan die begeleiding niet zelf op zich nemen, want we hebben bijvoorbeeld niet de expertise van het maatschappelijk werk of van de (psychische) hulpverlening.” De kennis van het herontwikkelingsplan en het sociaal plan bij de desbetreffende huurders of hun mantelzorgers bleek wel tijdig en in ruime mate aanwezig. Daarnaast was er duidelijk een grote tevredenheid over de vriendelijkheid en behulpzaamheid van de medewerkers van Eemland Wonen.

De onderzoekers signaleren verder vier knelpunten in de communicatie, waardoor verwarring en onrust is ontstaan bij de bewoners en hun mantelzorgers. Er gingen al een poos geruchten rond over de sloop en herontwikkeling. Deze geruchten zorgden ervoor dat er een alternatieve stroom aan verhalen en informatie op gang kwam. Een aantal geïnterviewden geeft aan hinder te hebben ervaren van de protesten van (buurt)bewoners tegen het sloopplan en het plan voor de bouw van dertig eengezinswoningen. De rondgang van leden van de gemeenteraad die langs de deuren zijn gegaan en met bewoners hebben gesproken zorgde voor ruis op de lijn. Kwetsbare bewoners die juist aan het wennen waren aan het feit dat zij moesten verhuizen, raakten hiervan in de war. De verwerping van het herontwikkelingsplan door de gemeenteraad in januari 2017 heeft daarnaast ook nog tot extra verwarring en onzekerheid geleid bij de bewoners en hun mantelzorgers. Mede op grond van het onderzoek concludeert de corporatie dat de gemeenteraad zich te snel en te gemakkelijk uitsprak dat Eemland Wonen tekort zou zijn geschoten in haar communicatie richting de bewoners van de seniorenwoningen. Deze conclusie is met onderbouwing aan de voorzitter van de gemeenteraad voorgelegd.

Baarn, 7 december 2017


Aan tekst en afbeelding(en) zijn geen rechten te ontlenen.Webbureau Den Haag AVEQ interactieve media