A A A   |  
Home  |   Veel gestelde vragen  |   Nieuws uitgelicht  |   Disclaimer & Cookies  |   Sitemap   |   Print
Zoeken
Home > Nieuws uitgelicht > Project Jan Steenlaan van start

Project Jan Steenlaan van start

In de bouwput van de toekomstige appartementen en eengezinswoningen tekenden op 4 mei jongstleden directeur Hans van der Velden van Eemland Wonen en bouwer Nikkels uit Twello, de desbetreffende aannemingsovereenkomst. Op 4 september 2017 wordt gestart met de bouw van een appartementencomplex voor 33 cliënten van Amerpoort en 15 eengezinswoningen, allen in de sociale huursector (huren maximaal €710,- per maand).

Aan de architectuur is veel zorg besteed door bureau Geesink Weusten. Het project is in goed overleg tussen de gemeente Baarn en Eemland Wonen tot stand gekomen. Ook de buurt is erbij betrokken geweest, hetgeen heeft geleid tot enkele aanpassingen. Aan de voormalige bewoners is een sociaal plan en een urgentieverklaring aangereikt, met behulp waarvan zij voorrang hebben gekregen bij het zoeken naar een andere woning in Baarn. “Zoals gebruikelijk hebben wij goede communicatie hoog in het vaandel, als het gaat om het begeleiden van huurders naar een andere woning”, aldus Van der Velden.

In de bouwput staat nog één rij woningen, waarin een huurder van Eemland Wonen woont. Deze kon tot zijn verdriet niet verhuizen naar een inmiddels gevonden woningen, omdat bij inspectie hiervan asbest werd aangetroffen. Eemland Wonen laat dit met spoed verwijderen, zodat ook deze huurder kan verhuizen.

Tekst bij foto:

Directeur Bert Nikkels van het gelijknamige bouwbedrijf ontvangt van directeur Hans van der Velden van Eemland Wonen, de getekende opdracht voor het bouwen van sociale woningen aan de Jan Steenlaan. Op de achtergrond het nog niet gesloopte rijtje woningen.

Baarn, 10 mei 2017

 

 

 


Aan tekst en afbeelding(en) zijn geen rechten te ontlenen.Webbureau Den Haag AVEQ interactieve media