A A A   |  
Home  |   Veel gestelde vragen  |   Nieuws uitgelicht  |   Disclaimer & Cookies  |   Sitemap   |   Print
Zoeken
Home > Nieuws uitgelicht > Prestatieafspraken 2017 sociale woningbouw ondertekend

Prestatieafspraken 2017 sociale woningbouw ondertekend

Het college van burgemeester en wethouders, het bestuur van de Huurdersraad Eemland en woningcorporatie Eemland Wonen hebben de prestatieafspraken voor 2017 ondertekend. De drie partijen hebben met elkaar afgesproken wat in 2017 opgepakt wordt voor de verbetering van de sociale huursector.

In november heeft de gemeenteraad de Visie Wonen voor Baarn vastgesteld. Parallel hieraan heeft Eemland Wonen een ondernemingsplan opgesteld met een zelfde tijdshorizon. Om de doelen uit de Visie Wonen en het ondernemingsplan te realiseren, maakt de gemeente Baarn prestatieafspraken met Eemland Wonen en het bestuur van de Huurdersraad Eemland. In de prestatieafspraken staan de activiteiten die in 2017 worden ondernomen.

Hoeveelheid en betaalbaarheid van sociale huurwoningen
De gemeente wil groeien naar minimaal 3.000 sociale huurwoningen in 2020. Eemland Wonen geeft in de prestatieafspraken aan in staat te zijn en bereid te zijn om in deze groei te voorzien. De groei van het aantal sociale huurwoningen komt bovenop de opgave die Eemland Wonen al heeft om woningen die worden gesloopt of verkocht (maximaal 20 per jaar), in aantal te compenseren. Wat betreft de betaalbaarheid van de sociale huurwoningen is opgenomen dat er een gevarieerd aanbod moet zijn: zowel goedkopere als duurdere sociale huurwoningen zodat verschillende groepen mensen (alleenstaande, gezinnen, etc.) een sociale huurwoning kunnen vinden.

 In de prestatieafspraken staat ook dat Eemland Wonen in staat en bereid is om in overleg met gemeente, zorginstellingen en/of particuliere initiatiefnemers, woningen te realiseren voor specifieke doelgroepen. Eemland Wonen en de gemeente Baarn voelt zich wat betreft het onderwerp leefbaarheid al jaren samen verantwoordelijk. In de prestatieafspraken is de concrete inzet van Eemland Wonen op het thema leefbaarheid benoemd. Ook zijn afspraken gemaakt over het behalen van een energiezuinigere woningvoorraad. Voor het jaar 2018 worden opnieuw prestatieafspraken gemaakt.

De volledige inhoud van de prestatieafspraken leest u hier .

Baarn, 9 december 2016


Aan tekst en afbeelding(en) zijn geen rechten te ontlenen.Webbureau Den Haag AVEQ interactieve media