A A A   |  
Home  |   Veel gestelde vragen  |   Nieuws uitgelicht  |   Disclaimer & Cookies  |   Sitemap   |   Print
Zoeken
Home > Nieuws uitgelicht > Nieuw RvC-lid Eemland Wonen

Nieuw RvC-lid Eemland Wonen

De Raad van Commissarissen van Eemland Wonen heeft weer een nieuw lid. Op 26 oktober 2016 is Margreet Breukelaar op voordracht van het bestuur van de Huurdersraad benoemd als nieuwste lid van de RvC. Mevrouw Breukelaar is net als de voorzitter van de RvC, de heer Möhlmann, geen onbekende in Baarn. Van april 2014 tot en met april 2015 was zij wethouder in de gemeente Baarn met onder andere Volkshuisvesting en Duurzaamheid en milieu in haar portefeuille.

Mevrouw Breukelaar is het eerste lid van de Raad van Commissarissen van Eemland Wonen dat de ‘fit en proper test’ van de overheid heeft ondergaan alvorens zij formeel toe kon treden tot de Raad. Met deze test worden de kwaliteit, de deskundigheid (‘fit’) en de betrouwbaarheid (‘proper’) van kandidaat leden door de overheid beoordeeld. Gesteld kan worden dat de RvC er een goed geëquipeerd lid bij heeft.


Aan tekst en afbeelding(en) zijn geen rechten te ontlenen.Webbureau Den Haag AVEQ interactieve media