A A A   |  
Home  |   Veel gestelde vragen  |   Nieuws uitgelicht  |   Disclaimer & Cookies  |   Sitemap   |   Print
Zoeken
Home > Nieuws uitgelicht > Huurders enthousiast over comfortverbetering woning

Huurders enthousiast over comfortverbetering woning

Eemland Wonen verbetert de komende jaren een groot deel van haar woningen. De verbetering is gericht op verhoging van het comfort en het isoleren van de woning. Ook worden waar mogelijk woningen voorzien van zonnepanelen. De eerste 70 woningen in de Professorenbuurt zijn gereed. De huurders die deelnamen zijn erg enthousiast, zo valt op te maken uit een enquête die Eemland Wonen liet houden.

Deelnemers woningverbetering

De deelnemers geven overwegend aan dat zij erg tevreden zijn met de woningverbetering. De vragen varieerden van de informatievoorziening tot het verhelpen van de laatste onvolkomenheden door de aannemer. De verwachtingen over het verbeteren van de woning bij de deelnemers zijn in hoge mate uitgekomen. Het gemiddelde cijfer van de deelnemers is een 8,1. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de comfortverbetering in de woning (geen tocht en een beter binnenklimaat), besparen op de kosten van gas en elektra en als derde de bijdrage aan een schoner milieu, omdat er minder gestookt hoeft te worden en zonne-energie wordt gebruikt.

Advies deelnemers: doe zeker mee

Op de vraag of men andere inwoners van Baarn adviseert om met soortgelijke projecten van Eemland Wonen mee te doen antwoordt meer dan 90% van de geënquêteerde deelnemers dat ze dit zeker adviseren. ‘Besparen op de energierekening en meer wooncomfort dat op zich is overtuigend genoeg om mee te doen, daar zeg je toch geen nee tegen’, aldus een van de bewoners.

Huurders die niet deelnamen

Circa 70 huurders in de Professorenbuurt die niet mee hebben gedaan hadden als voornaamste reden dat ze er onvoldoende vertrouwen in hebben dat ze de huurverhoging terug kunnen verdienen door de maatregelen. Andere veel genoemde redenen zijn dat men al erg tevreden is over de huidige woning en dat men opzag tegen de overlast. Wat betreft het niet deelnemen omdat men opziet tegen de huurverhoging ziet Eemland Wonen hier nog een taak liggen. ‘De niet-deelnemende huurders hebben voor een deel onvoldoende vertrouwen en inzicht in de besparingsmogelijkheden, daar moeten we iets aan doen. Meer inzicht geven in de te realiseren besparing via individuele berekeningen voor huurders moet hier de oplossing gaan bieden om meer huurders te laten deelnemen’, stelt de heer Van den Boomgaard, adjunct-directeur bij Eemland Wonen.

Enquête-uitslag huurders die deelnamen aan verbeteren woning:
Eemland_Wonen Complex 160 ja stemmers grafieken

Enquête-uitslag huurders die niet-deelnamen aan verbeteren woning:
Eemland_Wonen Complex 160 nee stemmers grafiek


Aan tekst en afbeelding(en) zijn geen rechten te ontlenen.Webbureau Den Haag AVEQ interactieve media