A A A   |  
Home  |   Veel gestelde vragen  |   Nieuws uitgelicht  |   Disclaimer & Cookies  |   Sitemap   |   Print
Zoeken
Bewoners Jan Steenlaan krijgen de sleutel Ingebruikname appartementencomplex Rengerswetering 50 jaar in dezelfde huurwoning François Claessens nieuwe directeur-bestuurder Eemland Wonen Woonwenscafé druk bezocht Baarn opent ‘woonwenscafé’ voor één dag Hoogste punt nieuwbouw Jan Steenlaan Géén Nefit TopLine ketels aanwezig in huurwoningen Eemland Wonen Hoogste punt appartementencomplex Eemland Wonen Huurders te slopen seniorenwoningen goed geïnformeerd Start bouw Jan Steenlaan Vrouw uit woning gezet wegens overlast Gezondheidscentra Eemland Wonen verkocht Project Jan Steenlaan van start Jongerencomplex De Oude Werf geopend Prestatieafspraken 2017 sociale woningbouw ondertekend Nieuw RvC-lid Eemland Wonen Vernieuwing woningbezit Eemland Wonen Hoogste punt nieuwbouw Oude Werf bereikt Oude Werf steeds opnieuw beschikbaar voor jongeren Voorzitter RvC Eemland Wonen: een bekende Baarnaar Huurders enthousiast over comfortverbetering woning Passend verhuren Aanhoudende vochtproblemen leiden tot verhuizing Monumentale boom villa Alcmaria geveld Hoogste punt huurwoningen Rengerswetering bereikt 'Woonmarkt'-krant voor woningzoekenden verdwijnt per 1 april Negen nieuwe huurwoningen voor Eemland Wonen Visitatierapport: Eemland Wonen doet het goed! Minder sociale nieuwbouw voor senioren Eemland Wonen past openingstijden aan Visitatie Eemland Wonen Bedreigen personeel Eemland Wonen is onacceptabel Woonlastenwaarborg Eemland Wonen bewijst zijn nut voor bewoners Sonneveltflats Proef zonnepanelen op huurwoningen Verzorgingshuizen sluiten. Welke invloed heeft dit op seniorenhuisvesting ? Eengezinswoningen Eemland Wonen ook op glasvezel Minister verbiedt Sociaal Fonds Eemland Wonen Woonbelevingsonderzoek flats Sonnevelt Huurdersraad Eemland en Stichting Eemland Wonen ondertekenen convenant Film RTV Baarn: De Vogelbuurt is klaar Opleveringsfeest Vogelbuurt Schaepmanlaanflats voltooid Oplevering Parkgebouw Start sloop Nieuw Baarnstraat Camera’s in Sonneveltflats Hoogste punt nieuwbouw Oude Pastorie bereikt Themabijeenkomst ‘Wonen in Baarn’ Omgevallen boom op woning Jan Steenlaan Verhuiskostenvergoeding voor senioren Eerste huurcontract Schaepmanveste ondertekend Ridderspoor in Hilversum feestelijk geopend Ambities voor de toekomst van het wonen in Baarn, Gemeente Baarn en Eemland Wonen tekenen ‘Gezamenlijke Toekomstagenda 2013-2018’ Huurwoningen in Schaepmanveste voor iedereen De Zilvervloot feestelijk opgeleverd Hoogste punt Parkgebouw in Baarn bereikt Eemland Wonen treedt hard op tegen henneptelers Informatiemarkt Schaepmanlaanflats goed bezocht Informatiemarkt vernieuwde Schaepmanlaanflats Eemland Wonen verhuurt weer zes woningen in Bunschoten-Spakenburg Grote belangstelling voor nieuwe woningen Vogelbuurt Informatiemarkt nieuwbouw Lepelaar- en Reigerstraat Imago Eemland Wonen positief beoordeeld Start bouw De Oude Pastorie in Huizen Appartementencomplex De Zilvervloot druk bezocht Open Dag appartementencomplex De Zilvervloot Hoogste punt bereikt nieuwbouw Vogelbuurt Midden Imago-onderzoek afgerond De Zilvervloot al voor de helft verhuurd Imago-onderzoek Eemland Wonen Oliebollen Sonneveltflats een succes Ridderspoor bereikt hoogste punt Financiële positie Eemland Wonen kritisch bekeken Eerste steen Parkgebouw onthuld Duiven markeren symbolische start nieuwbouw Lepelaarstraat en Reigerstraat Viering hoogste punt appartementencomplex De Zilverloot Overeenkomsten Parkgebouw en Lepelaarstraat/Reigerstraat ondertekend Schaepmanlaan van F naar beter Eerste woningen Eemland Wonen in Bunschoten-Spakenburg verhuurd Baarns eerste woningbouwcomplex met WKO Financiële agenda Eemland Wonen vol Contract Parkgebouw met Amaris Zorggroep getekend Bouw seniorencomplex De Zilvervloot van start Wethouder onder de indruk van vernieuwing Sonneveltflats Eerste sleutel in de Vogelbuurt uitgereikt Eemland Wonen actief in Hilversum Snipstraat en Oosterstraat gesloopt Besluit start bouw De Zilvervloot genomen Sonneveltflats worden ingepakt Nadere kennismaking met de gemeenteraad van Baarn Eemland Wonen ook actief in Bunschoten Feestelijke opening appartementengebouw De Kwekerij Start bouw negen woningen in Kievitstraat Raad van Commissarissen akkoord met nieuw plan Vogelbuurt Midden Recente brand Kemphaanstraat in Baarn versnelt sloopplannen Eemland Wonen Zorgvuldigheid geboden bij besluitvorming plan Vogelbuurt Prof. dr. M. Van der Nat neemt afscheid van Eemland Wonen Eemland Wonen gaat negen woningen in Kievitstraat slopen Website Eemland Wonen vernieuwd Eemland Wonen stelt inkomensgrens Kleinschalig woonzorgproject voor dementerende ouderen in Huizen een stap dichterbij
Home > Nieuws uitgelicht > Passend verhuren

Passend verhuren

Medio dit jaar is de nieuwe Woningwet ingegaan. Deze bepaalt dat alle woningcorporaties vanaf 1 januari 2016 woningen passend moeten verhuren. Dit betekent dat het inkomen van de huurder moet passen bij de huurprijs. Voor huidige huurders verandert er niets. Wel heeft deze nieuwe regel gevolgen voor de keuzemogelijkheden van een groot aantal woningzoekenden.

Tweehurenbeleid Eemland Wonen Eemland Wonen heeft veel woningen met een huurprijs die volgens overheidsregels niet passend is voor huishoudens die in aanmerking komen voor huurtoeslag. Een deel van deze woningen wil Eemland Wonen toch beschikbaar houden voor woningzoekenden met een lager inkomen. Dit doet Eemland Wonen door een “tweehurenbeleid” te voeren. Woningzoekenden met een lager inkomen kunnen afhankelijk van het inkomen en de huishoudenssamenstelling bij een aantal woningen in aanmerking komen voor een huurprijsverlaging. Die verlaagde huurprijs is dan lager dan de oorspronkelijk geadverteerde huurprijs. Daar waar dit van toepassing is staat dit in de woningadvertenties van Eemland Wonen op www.hureninbaarn.nl voortaan duidelijk vermeld.

Experiment Het jaar 2016 wordt voor Eemland Wonen een experimenteel jaar. “In dit jaar moet duidelijk worden of het tweehurenbeleid ervoor zorgt dat de wachttijden voor woningzoekenden met recht op huurtoeslag niet extreem toenemen”, aldus de heer Van de Boomgaard, adjunct directeur van Eemland Wonen. Dat de wachttijd voor deze doelgroep groter wordt is voor Eemland Wonen inherent aan de nieuwe regels die de overheid aan corporaties heeft opgelegd. Dit ondanks het moreel appel dat de minister aan de corporaties heeft gedaan om de wachttijden voor woningzoekenden niet op te laten lopen.

Betaalbaarheid en investeringen “De nieuwe regels van de overheid betekenen dat de keuze tussen betaalbaarheid en de mogelijkheden voor investeringen in o.a. woningverbetering voor Eemland Wonen erg lastig kan worden. Niet alleen deze regel van passend verhuren maar ook een aantal andere regels maken een heroverweging op vele vlakken noodzakelijk”, geeft de heer Van den Boomgaard aan. “We zitten nu pas aan het begin van de uitvoering van de nieuwe Woningwet. Wat alle wijzigingen bij elkaar precies gaan betekenen voor het woningbezit, het huurbeleid en de investeringsmogelijkheden is momenteel nog niet aan te geven. Hier is Eemland Wonen nu en komend jaar nog wel mee bezig”.

Baarn, 10 november 2015


Aan tekst en afbeelding(en) zijn geen rechten te ontlenen.Webbureau Den Haag AVEQ interactieve media