A A A   |  
Home  |   Veel gestelde vragen  |   Nieuws uitgelicht  |   Disclaimer & Cookies  |   Sitemap   |   Print
Zoeken
Home > Nieuws uitgelicht > Passend verhuren

Passend verhuren

Medio dit jaar is de nieuwe Woningwet ingegaan. Deze bepaalt dat alle woningcorporaties vanaf 1 januari 2016 woningen passend moeten verhuren. Dit betekent dat het inkomen van de huurder moet passen bij de huurprijs. Voor huidige huurders verandert er niets. Wel heeft deze nieuwe regel gevolgen voor de keuzemogelijkheden van een groot aantal woningzoekenden.

Tweehurenbeleid Eemland Wonen Eemland Wonen heeft veel woningen met een huurprijs die volgens overheidsregels niet passend is voor huishoudens die in aanmerking komen voor huurtoeslag. Een deel van deze woningen wil Eemland Wonen toch beschikbaar houden voor woningzoekenden met een lager inkomen. Dit doet Eemland Wonen door een “tweehurenbeleid” te voeren. Woningzoekenden met een lager inkomen kunnen afhankelijk van het inkomen en de huishoudenssamenstelling bij een aantal woningen in aanmerking komen voor een huurprijsverlaging. Die verlaagde huurprijs is dan lager dan de oorspronkelijk geadverteerde huurprijs. Daar waar dit van toepassing is staat dit in de woningadvertenties van Eemland Wonen op www.hureninbaarn.nl voortaan duidelijk vermeld.

Experiment Het jaar 2016 wordt voor Eemland Wonen een experimenteel jaar. “In dit jaar moet duidelijk worden of het tweehurenbeleid ervoor zorgt dat de wachttijden voor woningzoekenden met recht op huurtoeslag niet extreem toenemen”, aldus de heer Van de Boomgaard, adjunct directeur van Eemland Wonen. Dat de wachttijd voor deze doelgroep groter wordt is voor Eemland Wonen inherent aan de nieuwe regels die de overheid aan corporaties heeft opgelegd. Dit ondanks het moreel appel dat de minister aan de corporaties heeft gedaan om de wachttijden voor woningzoekenden niet op te laten lopen.

Betaalbaarheid en investeringen “De nieuwe regels van de overheid betekenen dat de keuze tussen betaalbaarheid en de mogelijkheden voor investeringen in o.a. woningverbetering voor Eemland Wonen erg lastig kan worden. Niet alleen deze regel van passend verhuren maar ook een aantal andere regels maken een heroverweging op vele vlakken noodzakelijk”, geeft de heer Van den Boomgaard aan. “We zitten nu pas aan het begin van de uitvoering van de nieuwe Woningwet. Wat alle wijzigingen bij elkaar precies gaan betekenen voor het woningbezit, het huurbeleid en de investeringsmogelijkheden is momenteel nog niet aan te geven. Hier is Eemland Wonen nu en komend jaar nog wel mee bezig”.

Baarn, 10 november 2015


Aan tekst en afbeelding(en) zijn geen rechten te ontlenen.Webbureau Den Haag AVEQ interactieve media