A A A   |  
Home  |   Veel gestelde vragen  |   Nieuws uitgelicht  |   Disclaimer & Cookies  |   Sitemap   |   Print
Zoeken
Home > Nieuws uitgelicht > Aanhoudende vochtproblemen leiden tot verhuizing

Aanhoudende vochtproblemen leiden tot verhuizing

Vier huurders van woningen van woningcorporatie Eemland Wonen in de Vogelbuurt Midden zullen in de komende periode noodgedwongen verhuizen vanwege aanhoudende ernstige vochtproblemen in de woningen. Nadat de vochtproblemen in augustus 2014 gemeld werden zijn er door aannemer Vastbouw meerdere onderzoeken en deeloplossingen uitgevoerd om de vochtproblemen te verhelpen. In de loop van 2015 is duidelijk geworden dat de oorzaak van de vochtproblemen nog steeds niet gevonden is en dat alle eerdere acties niet tot een afdoende oplossing hebben geleid. “We zijn nu aangeland in het stadium dat wij het niet langer verantwoord vinden om onze huurders in de te vochtige woningen te laten wonen. Eemland Wonen en Vastbouw gaan alles in het werk stellen om de vochtproblemen in de woningen op te lossen. De woningen mogen pas weer opnieuw bewoond worden zodra de vochtproblemen zijn opgelost”, aldus de heer Van der Velden, directeur van Eemland Wonen.

In januari 2014 werd nog uitgebreid stilgestaan bij de oplevering van de mooie nieuwe woningen in de Vogelbuurt. Op dat moment waren de vier desbetreffende woningen al bewoond en was er nog niets bekend over vochtproblemen. In augustus 2014 werden de eerste vochtproblemen in deze woningen bekend. De vochtproblemen waren zodanig dat niet direct goed te achterhalen was wat de oorsprong van de vochtproblemen was. “Er is heel wat onderzoek gevolgd en er zijn diverse mogelijke oorzaken aangepakt. Gedurende het traject zijn er steeds vochtmetingen uitgevoerd in de woningen. Helaas bleek keer op keer dat de maatregelen niet afdoende waren en de vochtproblemen niet waren opgelost. De woningen bleven te vochtig”, geeft de heer Van der Velden te kennen. Met de bewoners is steeds zo goed als mogelijk door Eemland Wonen en door Vastbouw gecommuniceerd over de uit te voeren maatregelen.

“Het is ronduit vervelend voor de bewoners dat we de vochtproblemen niet opgelost krijgen. De bewoners van de vochtige benedenwoningen hebben een persoonlijke vergoeding op de huurprijs gekregen van 30% van de maandhuur vanwege de vochtproblemen en het ongemak. Deze vergoeding is, naar onze mening, echter niet langer meer voldoende als tegemoetkoming. Er is gewoon sprake van een gebrek. Hoe vervelend dat dit ook is voor Eemland Wonen, voor de bewoners die er wonen is het nog vele malen vervelender.” De heer Van der Velden geeft aan dat hij het niet langer verantwoord vindt om de bewoners nog langer in de vochtige woningen te laten wonen. ‘Wij zijn wel steeds bezig met het zoeken naar een definitieve oplossing van het probleem maar de tijd gaat ongemerkt snel terwijl de bewoners er wonen en dagelijks te maken hebben met het vocht in de woning. Zodra de woning leeg is gaan we, samen met Vastbouw die de woningen in opdracht van Eemland Wonen gebouwd heeft, verder met het zoeken naar de oorzaak van de vochtproblemen. Alle mogelijkheden staan hierbij open. Mogelijk dat er zelfs gebroken gaat worden in de woningen. Alles is bespreekbaar, indien het probleem maar wordt gevonden en wordt opgelost. De woningen zijn bedoeld om huisvesting te bieden aan mensen en niet om leeg te staan vanwege vochtproblemen.”

De heer Van der Velden weet dat er al bij meer woningen in de nieuwbouw in Vogelbuurt Midden sprake is geweest van vochtproblemen. Deze zijn of kunnen veelal opgelost worden zonder dat er sprake hoeft te zijn van het verhuizen van de bewoners. In het geval dat je al meer dan een jaar bezig bent en er geen uitzicht is op een oplossing van het vochtprobleem, kun je het de bewoners niet langer aandoen om ze in de woning te laten wonen. De heer Van der Velden sluit niet uit dat er bij meer benedenwoningen sprake is van vochtproblemen, al dan niet met dezelfde intensiteit als de vochtproblemen bij de bewoners die nu verhuizen. Per woning zal dan bekeken worden of de situatie net zo ernstig is als bij deze woningen en wat voor noodzakelijke maatregelen er getroffen dienen te worden.

Onderschrift foto: De heer Van der Velden gaat de vochtproblemen bekijken

Baarn, 3 november 2015


Aan tekst en afbeelding(en) zijn geen rechten te ontlenen.Webbureau Den Haag AVEQ interactieve media