A A A   |  
Home  |   Veel gestelde vragen  |   Nieuws uitgelicht  |   Disclaimer & Cookies  |   Sitemap   |   Print
Zoeken
Home > Nieuws uitgelicht > Start bouw negen woningen in Kievitstraat

Start bouw negen woningen in Kievitstraat

De speech van adjunct directeur Frits van den Boomgaard begon duidelijk. "Er moet gewerkt worden, dus mijn praatje zal kort zijn." Met het storten van beton door de fractievoorzitters de heer Geurtsen van het CDA (rechts op de foto) en de heer Blokker van de PvdA (links op de foto) werd op 7 juli het formele startsein gegeven voor nieuwbouw in de Kievitstraat.

De locatie Kievitstraat 2 tot en met 18 speelde in de besluitvorming van 2005 over de Vogelbuurt geen enkele rol van betekenis. In 2008 werden door Eemland Wonen veel woningen in de Vogelbuurt Noord opgeknapt. Het blokje Kievitstraat 2 tot en met 18 was echter geen onderdeel van deze opknapbeurt. Deze woningen waren dermate slecht dat het kapitaalvernietiging was om dat op te knappen. De gemeente was destijds een andere mening toegedaan. De bewoners die er nog zaten werden vermalen tussen botsende belangen en visies van Eemland Wonen en gemeente.

Een eerste doorbraak kwam toen bewoners zelf aangaven dat de situatie waarin ze verkeerden niet lang meer kon duren. De huizen verpauperden.

Een tweede doorbraak kwam toen 2 coalitiepartijen, CDA en PvdA en Eemland Wonen in alle rust eens met elkaar gingen praten.

In oktober 2008 kwam Bas van den Boom van het CDA met een motie. Dit werd later een motie van de PvdA, die werd gesteund door het CDA. Die motie werd eind 2008 aangenomen.

Eemland Wonen had een compromis bereikt: we bouwen min of meer dezelfde typologie terug en de huurders die er nog wonen en die terug willen keren krijgen een gematigde huur.

Inmiddels is er sinds midden vorig jaar een nieuw college van B&W met een nieuwe wethouder volkshuisvesting. De lijn tussen de wethouder en Eemland Wonen is open. Er zit nog wel eens wat ruis op de lijn, er knettert wel eens wat. Maar er is weer contact. En we kunnen gelukkig constateren dat deze wethouder van aanpakken weet, zodat er straks ook eindelijk stenen gestapeld kunnen worden bij het Parkgebouw en de Reigerstraat/Lepelaarstraat.

Baarn, 11 juli 2011


Aan tekst en afbeelding(en) zijn geen rechten te ontlenen.Webbureau Den Haag AVEQ interactieve media