A A A   |  
Home  |   Veel gestelde vragen  |   Nieuws uitgelicht  |   Disclaimer & Cookies  |   Sitemap   |   Print
Zoeken
Home > Nieuws uitgelicht > Raad van Commissarissen akkoord met nieuw plan Vogelbuurt Midden

Raad van Commissarissen akkoord met nieuw plan Vogelbuurt Midden

Na langdurig beraad heeft de Raad van Commissarissen van Eemland Wonen op 28 juni de bouw van 75 woningen in de Lepelaarstraat en de Reigerstraat in Vogelbuurt Midden goedgekeurd. Vertegenwoordigers van de buurt, van het gemeentebestuur en van Eemland Wonen bereikten in mei overeenstemming over dit nieuwe bouwplan. De drie partijen zouden het geheel nieuwe plan daarna ter goedkeuring voorleggen aan hun achterban.

Een eerder opgesteld plan van Eemland Wonen kon geen doorgang vinden. Vlak vóór de vaststelling van het ontwerp-bestemmingsplan werd een burgerinitiatief ingediend met een alternatief plan voor de bebouwing van de braakliggende terreinen aan de Lepelaarstraat en de Reigerstraat. De gemeenteraad zag door de indiening van het burgerinitiatief geen ruimte om het oorspronkelijke ontwerp-bestemmingsplan vast te stellen. Het als burgerinitiatief ingediende plan bleek echter niet haalbaar.

Om tot een door alle partijen gedragen bouwplan van de braakliggende stukken grond te komen volgden vanaf begin dit jaar diverse gesprekken tussen de vertegenwoordigers van de buurt, de gemeente en Eemland Wonen over een geheel nieuw plan. In mei waren de partijen er op hoofdlijnen uit waarna de drie partijen het geheel nieuwe plan konden voorleggen aan hun achterban. De buurt en ook de gemeente verleenden inmiddels al hun goedkeuring aan het nieuwe plan. Nu op 28 juni ook de Raad van Commissarissen van Eemland Wonen het plan heeft goedgekeurd lijkt niets de uiteindelijke uitvoering meer in de weg te staan.

Het nieuwe plan bevat 23 eengezinswoningen, 33 woningen geschikt voor ouderen en/of mensen met een lichamelijke beperking en 19 maisonnettes voor kleine huishoudens.

De commissarissen constateerden dat het aanpassen van het plan een enorme financiële aanslag is op de investeringsmogelijkheden van Eemland Wonen. De stichtingskosten zijn € 15.000,- per woning hoger. Samen met de kosten van het vorige plan resulteert dit in een situatie waarbij Eemland Wonen € 1.500.000,- uit eigen middelen moet bijdragen. Geld wat gekort moet worden op andere bouwmogelijkheden. Er werd aangegeven: “dit is eens, maar nooit weer". Bovendien worden nu maar 75 woningen gerealiseerd in plaats van de 86 uit het eerdere plan. Vooral de doelgroep ouderen levert in het nieuwe plan behoorlijk in op de hoeveelheid woningen. In plaats van de eerder geplande 50 ‘nultredenwoningen’ worden er nu 33 woningen voor ouderen en mensen met een lichamelijke beperking gebouwd.

Om het verlies aan ouderenwoningen te compenseren doet Eemland Wonen een dringende oproep aan de gemeenteraad om in het centrumplan, waarover op woensdag 29 juni besloten wordt, seniorenwoningen in de sociale huursector op te nemen. Alle onderzoeken, ook die van de gemeente zelf, geven immers aan dat er een fors tekort is aan dit type woningen in Baarn.

Baarn, 29 juni 2011


Aan tekst en afbeelding(en) zijn geen rechten te ontlenen.Webbureau Den Haag AVEQ interactieve media