A A A   |  
Home  |   Veel gestelde vragen  |   Nieuws uitgelicht  |   Disclaimer & Cookies  |   Sitemap   |   Print
Zoeken
Home > Nieuws uitgelicht > Zorgvuldigheid geboden bij besluitvorming plan Vogelbuurt

Zorgvuldigheid geboden bij besluitvorming plan Vogelbuurt

In augustus 2010 heeft de gemeenteraad van Baarn de beslissing over het bestemmingsplan Lepelaarstraat/Reigerstraat opgeschort. De aanleiding was de indiening van een burgerinitiatief voor een ander bouwplan in de Vogelbuurt. Betrokken partijen hebben sindsdien overleg gevoerd. Vorige week is een voorlopig akkoord bereikt over een alternatief plan. Afgesproken werd dat de vertegenwoordigers van de buurt, van de gemeente Baarn en die van Eemland Wonen, ieder hun eigen achterban zo spoedig raadplegen over het bereikte akkoord.

Eemland Wonen heeft meer tijd nodig dan gedacht om besluitvorming binnen de organisatie rond te krijgen. In plaats van eind mei zal eind juni de besluitvorming door Eemland Wonen plaatsvinden. De beoogde nieuwbouw is het grootste project dat Eemland Wonen in de laatste 10 jaar realiseert. Met het steeds stringentere toezicht waaraan corporaties onderworpen worden en de risico’s die zij lopen kan niet volstaan worden met besluitvorming die vroeger of later bestempeld wordt als ‘over één nacht ijs gaan’.

Dat heeft Eemland Wonen inmiddels aan de vertegenwoordigers van de buurt en aan de gemeente laten weten. De directie van de corporatie vindt dat in deze fase zorgvuldigheid is geboden. “We zijn uit elkaar gegaan met de afspraak om de achterban te raadplegen. Voor ons betekent dit, dat de raad van commissarissen zich over het akkoord moet uitspreken en die vergadert niet elke week. Dat is vergelijkbaar met een gemeenteraad.”

De directie verwacht dat de andere partijen begrip hebben voor de maand uitstel en zal hen direct na de besluitvorming informeren.

Baarn, 20 mei 2011


Aan tekst en afbeelding(en) zijn geen rechten te ontlenen.Webbureau Den Haag AVEQ interactieve media