A A A   |  
Home  |   Veel gestelde vragen  |   Nieuws uitgelicht  |   Disclaimer & Cookies  |   Sitemap   |   Print
Zoeken
Home > Nieuws uitgelicht > Visitatierapport: Eemland Wonen doet het goed!

Visitatierapport: Eemland Wonen doet het goed!

Woningcorporatie Eemland Wonen heeft zich in 2014 laten visiteren. Een onafhankelijke commissie beoordeelt bij een visitatie of Eemland Wonen haar werk goed doet. Dit gebeurt op vier verschillende velden: presteren naar opgaven en ambities, presteren volgens belanghebbenden, presteren naar vermogen en governance. De eindscore is een 6,8. De heer Albeda, voorzitter van de visitatiecommissie, geeft aan: ‘Bij deze corporatie is het allemaal op orde en voldoende. Je ziet en leest wel eens anders in deze tijd’.

De eindscore van 6,8 is vergelijkbaar met een ruime voldoende, iets om trots op te zijn, aldus de heer Van der Velden, directeur van Eemland Wonen. Bij een score van een 6 doe je het al goed volgens de weging van de visitatie, legt hij uit.  

Eemland Wonen heeft ten opzichte van de vorige visitatie duidelijk vooruitgang geboekt op diverse terreinen. Positieve sterke punten die worden benoemd door de commissie zijn de kleinschaligheid, de klantgerichtheid, de goede (financiële) sturing en het inzetten op duurzaamheid.  

Uit de rapportage komen ook een aantal aandachtspunten naar voren. Zo wordt er aandacht gevraagd voor het betrekken van belanghebbenden bij de beleidsvorming en de wijze van communiceren met belanghebbenden. De commissie adviseert ook om met meer regelmaat onderzoek te doen naar de kwaliteit van de dienstverlening aan huurders. Een ander punt is om de relatie met de gemeente blijvende aandacht te geven. Zeker nu deze samenwerking de komende jaren steeds belangrijker wordt. Tot slot wordt op enkele punten met betrekking tot het interne toezicht (de governance) aandacht gevraagd.  

De heer Van der Velden geeft aan dat Eemland Wonen de handschoen zeker opneemt om naar aanleiding van de suggesties in het rapport de organisatie, de toezichtstructuur en de prestaties verder aan te scherpen. 

Visitatierapport_Eemland Wonen 2014

 Baarn, 8 januari 2015


Aan tekst en afbeelding(en) zijn geen rechten te ontlenen.Webbureau Den Haag AVEQ interactieve media