A A A   |  
Home  |   Veel gestelde vragen  |   Nieuws uitgelicht  |   Disclaimer & Cookies  |   Sitemap   |   Print
Zoeken
Home > Nieuws uitgelicht > Eemland Wonen gaat negen woningen in Kievitstraat slopen

Eemland Wonen gaat negen woningen in Kievitstraat slopen

De sloop van 9 woningen aan de Kievitstraat begint nog voor het einde van deze maand. De voorbereidingen voor de sloop zijn in volle gang. Eemland Wonen kreeg onlangs de bevestiging dat er op grond van de flora- en faunawetgeving geen bezwaren zijn om met de sloop te beginnen. De omwonenden zijn met een brief van Eemland Wonen op de hoogte gebracht over de komende sloop.

Sinds vorig jaar staan de woningen aan de Kievitstraat 2 tot en met 18 leeg. De planning was om ze zo snel als mogelijk te slopen. Na diverse procedures te hebben doorlopen en te hebben voldaan aan de eisen uit de flora- en faunawetgeving kunnen we nu gelukkig starten met de sloop van deze woningen.

Op woensdag 13 april is een start gemaakt met het verwijderen van asbest uit de woningen. Naar verwachting zullen deze werkzaamheden drie dagen in beslag nemen. Het feitelijke sloopwerk start op maandag 18 april. Dit kan overlast voor omwonenden veroorzaken in de vorm van verkeersoverlast door bouwverkeer, geluidsoverlast en stofoverlast. Uiteraard doet Eemland Wonen er alles aan om deze overlast tot een minimum te beperken.

Eemland Wonen hoopt ruim voor de bouwvakvakantie begint, een start te maken met de bouw van de nieuwe woningen. Het streven is om aan het einde van dit jaar de nieuwbouwwoningen wind- en waterdicht te krijgen. Indien deze planning wordt gehaald, worden de woningen naar verwachting in maart, april van 2012 opgeleverd.

In de hal van het kantoor van Eemland Wonen worden de tekeningen van de nieuwbouw tentoongesteld. Bent u geïnteresseerd, dan kunt u natuurlijk altijd komen kijken.

Indien u een nadere toelichting wenst of vragen hebt met betrekking tot de aanstaande sloop van de woningen, kunt u contact opnemen met mevrouw A. de Jong, medewerker vastgoedontwikkeling, via (035) 548 50 61.

Baarn, 13 april 2011


Aan tekst en afbeelding(en) zijn geen rechten te ontlenen.Webbureau Den Haag AVEQ interactieve media