A A A   |  
Home  |   Veel gestelde vragen  |   Nieuws uitgelicht  |   Disclaimer & Cookies  |   Sitemap   |   Print
Zoeken
Home > Nieuws uitgelicht > Minder sociale nieuwbouw voor senioren

Minder sociale nieuwbouw voor senioren

Woningcorporatie Eemland Wonen in Baarn heeft in 2013 haar missie aangepast. Het accent dat eerder lag op bouwen voor senioren en voor mensen die professionele zorg nodig hebben is verlegd naar bouwen voor jongeren. Die boodschap verwoordde adjunct-directeur Frits van den Boomgaard op 14 oktober in een bijeenkomst georganiseerd door de Seniorenraad in Baarn.

Eemland Wonen heeft zich tien jaar ingespannen om projecten binnen en buiten Baarn te realiseren voor ouderen en voor de ‘zorg’. Voorbeelden uit de eerste jaren zijn Eemborg en het Fierhuis en ForUs in Soest, waar circa 25 mensen met een verstandelijke beperking wonen. Tussen 2010 en 2013 heeft Eemland Wonen nog eens ruim 100 woningen aan de woningvoorraad toegevoegd die specifiek bestemd zijn voor ouderen en zijn ruim 30 verzorgingsplaatsen voor dementerende ouderen gebouwd. Bovendien is van circa 225 bestaande woningen de toegankelijkheid sterk verbeterd. Deze woningen zijn met een rollator of met een scootmobiel bereikbaar. “Het zijn weliswaar geen woningen die specifiek aan ouderen worden verhuurd, maar de mensen die er wonen, kunnen daar tot op hoge leeftijd blijven wonen”, aldus Van den Boomgaard.

Het eerdere besluit van Eemland Wonen om haar koers te verleggen op de realisatie van woningen voor jongeren en jonge huishoudens is naar de opvatting van Eemland Wonen een goed besluit, want de verhuur van het grote aantal seniorenwoningen in 2013 liep niet op rolletjes. “De woningen gingen niet als warme broodjes over de toonbank, Senioren in Baarn blijken behoorlijk honkvast.”

Mede naar aanleiding van de geringe verhuisbereidheid van de senioren, heeft Eemland Wonen door onderzoeksbureau Companen een woonwensonderzoek onder 60-plussers uit laten voeren. Uit dit onderzoek blijkt dat er slechts een geringe maar wel gestage vraag is naar seniorenwoningen. De woonwens is een woning die niet te klein is, met voldoende kamers en buitenruimte en bij voorkeur nabij het centrum en met een geringe prijssprong. De heer Van den Boomgaard geeft aan dat dit begrijpelijke wensen zijn. Het is echter de vraag of deze wensen nog te realiseren zijn. Daarnaast is uit het onderzoek gebleken dat veel woningzoekende 60-plussers niet tot de doelgroep van de corporaties behoren omdat hun inkomen te hoog is. Corporaties mogen nog slechts beperkt sociale huurwoningen verhuren aan huishoudens met een inkomen boven de € 35.000,-. En uit het onderzoek valt af te leiden dat juist mensen een inkomensdaling verwachten, omdat het pensioen er aankomt, geïnteresseerd zijn in een sociale huurwoning. Ook 60-plussers, die nu in een koopwoning wonen hebben interesse in een huurwoning. “Dat zijn, ook gelet op wat de regering met de corporaties voor heeft, niet de eerste groepen, waar je de komende tien jaar aan zal denken als speerpunt van beleid”, aldus de adjunct van Eemland Wonen.

Baarn, 14 oktober 2014


Aan tekst en afbeelding(en) zijn geen rechten te ontlenen.Webbureau Den Haag AVEQ interactieve media