A A A   |  
Home  |   Veel gestelde vragen  |   Nieuws uitgelicht  |   Disclaimer & Cookies  |   Sitemap   |   Print
Zoeken
Bewoners Jan Steenlaan krijgen de sleutel Ingebruikname appartementencomplex Rengerswetering 50 jaar in dezelfde huurwoning François Claessens nieuwe directeur-bestuurder Eemland Wonen Woonwenscafé druk bezocht Baarn opent ‘woonwenscafé’ voor één dag Hoogste punt nieuwbouw Jan Steenlaan Géén Nefit TopLine ketels aanwezig in huurwoningen Eemland Wonen Hoogste punt appartementencomplex Eemland Wonen Huurders te slopen seniorenwoningen goed geïnformeerd Start bouw Jan Steenlaan Vrouw uit woning gezet wegens overlast Gezondheidscentra Eemland Wonen verkocht Project Jan Steenlaan van start Jongerencomplex De Oude Werf geopend Prestatieafspraken 2017 sociale woningbouw ondertekend Nieuw RvC-lid Eemland Wonen Vernieuwing woningbezit Eemland Wonen Hoogste punt nieuwbouw Oude Werf bereikt Oude Werf steeds opnieuw beschikbaar voor jongeren Voorzitter RvC Eemland Wonen: een bekende Baarnaar Huurders enthousiast over comfortverbetering woning Passend verhuren Aanhoudende vochtproblemen leiden tot verhuizing Monumentale boom villa Alcmaria geveld Hoogste punt huurwoningen Rengerswetering bereikt 'Woonmarkt'-krant voor woningzoekenden verdwijnt per 1 april Negen nieuwe huurwoningen voor Eemland Wonen Visitatierapport: Eemland Wonen doet het goed! Minder sociale nieuwbouw voor senioren Eemland Wonen past openingstijden aan Visitatie Eemland Wonen Bedreigen personeel Eemland Wonen is onacceptabel Woonlastenwaarborg Eemland Wonen bewijst zijn nut voor bewoners Sonneveltflats Proef zonnepanelen op huurwoningen Verzorgingshuizen sluiten. Welke invloed heeft dit op seniorenhuisvesting ? Eengezinswoningen Eemland Wonen ook op glasvezel Minister verbiedt Sociaal Fonds Eemland Wonen Woonbelevingsonderzoek flats Sonnevelt Huurdersraad Eemland en Stichting Eemland Wonen ondertekenen convenant Film RTV Baarn: De Vogelbuurt is klaar Opleveringsfeest Vogelbuurt Schaepmanlaanflats voltooid Oplevering Parkgebouw Start sloop Nieuw Baarnstraat Camera’s in Sonneveltflats Hoogste punt nieuwbouw Oude Pastorie bereikt Themabijeenkomst ‘Wonen in Baarn’ Omgevallen boom op woning Jan Steenlaan Verhuiskostenvergoeding voor senioren Eerste huurcontract Schaepmanveste ondertekend Ridderspoor in Hilversum feestelijk geopend Ambities voor de toekomst van het wonen in Baarn, Gemeente Baarn en Eemland Wonen tekenen ‘Gezamenlijke Toekomstagenda 2013-2018’ Huurwoningen in Schaepmanveste voor iedereen De Zilvervloot feestelijk opgeleverd Hoogste punt Parkgebouw in Baarn bereikt Eemland Wonen treedt hard op tegen henneptelers Informatiemarkt Schaepmanlaanflats goed bezocht Informatiemarkt vernieuwde Schaepmanlaanflats Eemland Wonen verhuurt weer zes woningen in Bunschoten-Spakenburg Grote belangstelling voor nieuwe woningen Vogelbuurt Informatiemarkt nieuwbouw Lepelaar- en Reigerstraat Imago Eemland Wonen positief beoordeeld Start bouw De Oude Pastorie in Huizen Appartementencomplex De Zilvervloot druk bezocht Open Dag appartementencomplex De Zilvervloot Hoogste punt bereikt nieuwbouw Vogelbuurt Midden Imago-onderzoek afgerond De Zilvervloot al voor de helft verhuurd Imago-onderzoek Eemland Wonen Oliebollen Sonneveltflats een succes Ridderspoor bereikt hoogste punt Financiële positie Eemland Wonen kritisch bekeken Eerste steen Parkgebouw onthuld Duiven markeren symbolische start nieuwbouw Lepelaarstraat en Reigerstraat Viering hoogste punt appartementencomplex De Zilverloot Overeenkomsten Parkgebouw en Lepelaarstraat/Reigerstraat ondertekend Schaepmanlaan van F naar beter Eerste woningen Eemland Wonen in Bunschoten-Spakenburg verhuurd Baarns eerste woningbouwcomplex met WKO Financiële agenda Eemland Wonen vol Contract Parkgebouw met Amaris Zorggroep getekend Bouw seniorencomplex De Zilvervloot van start Wethouder onder de indruk van vernieuwing Sonneveltflats Eerste sleutel in de Vogelbuurt uitgereikt Eemland Wonen actief in Hilversum Snipstraat en Oosterstraat gesloopt Besluit start bouw De Zilvervloot genomen Sonneveltflats worden ingepakt Nadere kennismaking met de gemeenteraad van Baarn Eemland Wonen ook actief in Bunschoten Feestelijke opening appartementengebouw De Kwekerij Start bouw negen woningen in Kievitstraat Raad van Commissarissen akkoord met nieuw plan Vogelbuurt Midden Recente brand Kemphaanstraat in Baarn versnelt sloopplannen Eemland Wonen Zorgvuldigheid geboden bij besluitvorming plan Vogelbuurt Prof. dr. M. Van der Nat neemt afscheid van Eemland Wonen Eemland Wonen gaat negen woningen in Kievitstraat slopen Website Eemland Wonen vernieuwd Eemland Wonen stelt inkomensgrens Kleinschalig woonzorgproject voor dementerende ouderen in Huizen een stap dichterbij
Home > Nieuws uitgelicht > Minder sociale nieuwbouw voor senioren

Minder sociale nieuwbouw voor senioren

Woningcorporatie Eemland Wonen in Baarn heeft in 2013 haar missie aangepast. Het accent dat eerder lag op bouwen voor senioren en voor mensen die professionele zorg nodig hebben is verlegd naar bouwen voor jongeren. Die boodschap verwoordde adjunct-directeur Frits van den Boomgaard op 14 oktober in een bijeenkomst georganiseerd door de Seniorenraad in Baarn.

Eemland Wonen heeft zich tien jaar ingespannen om projecten binnen en buiten Baarn te realiseren voor ouderen en voor de ‘zorg’. Voorbeelden uit de eerste jaren zijn Eemborg en het Fierhuis en ForUs in Soest, waar circa 25 mensen met een verstandelijke beperking wonen. Tussen 2010 en 2013 heeft Eemland Wonen nog eens ruim 100 woningen aan de woningvoorraad toegevoegd die specifiek bestemd zijn voor ouderen en zijn ruim 30 verzorgingsplaatsen voor dementerende ouderen gebouwd. Bovendien is van circa 225 bestaande woningen de toegankelijkheid sterk verbeterd. Deze woningen zijn met een rollator of met een scootmobiel bereikbaar. “Het zijn weliswaar geen woningen die specifiek aan ouderen worden verhuurd, maar de mensen die er wonen, kunnen daar tot op hoge leeftijd blijven wonen”, aldus Van den Boomgaard.

Het eerdere besluit van Eemland Wonen om haar koers te verleggen op de realisatie van woningen voor jongeren en jonge huishoudens is naar de opvatting van Eemland Wonen een goed besluit, want de verhuur van het grote aantal seniorenwoningen in 2013 liep niet op rolletjes. “De woningen gingen niet als warme broodjes over de toonbank, Senioren in Baarn blijken behoorlijk honkvast.”

Mede naar aanleiding van de geringe verhuisbereidheid van de senioren, heeft Eemland Wonen door onderzoeksbureau Companen een woonwensonderzoek onder 60-plussers uit laten voeren. Uit dit onderzoek blijkt dat er slechts een geringe maar wel gestage vraag is naar seniorenwoningen. De woonwens is een woning die niet te klein is, met voldoende kamers en buitenruimte en bij voorkeur nabij het centrum en met een geringe prijssprong. De heer Van den Boomgaard geeft aan dat dit begrijpelijke wensen zijn. Het is echter de vraag of deze wensen nog te realiseren zijn. Daarnaast is uit het onderzoek gebleken dat veel woningzoekende 60-plussers niet tot de doelgroep van de corporaties behoren omdat hun inkomen te hoog is. Corporaties mogen nog slechts beperkt sociale huurwoningen verhuren aan huishoudens met een inkomen boven de € 35.000,-. En uit het onderzoek valt af te leiden dat juist mensen een inkomensdaling verwachten, omdat het pensioen er aankomt, geïnteresseerd zijn in een sociale huurwoning. Ook 60-plussers, die nu in een koopwoning wonen hebben interesse in een huurwoning. “Dat zijn, ook gelet op wat de regering met de corporaties voor heeft, niet de eerste groepen, waar je de komende tien jaar aan zal denken als speerpunt van beleid”, aldus de adjunct van Eemland Wonen.

Baarn, 14 oktober 2014


Aan tekst en afbeelding(en) zijn geen rechten te ontlenen.Webbureau Den Haag AVEQ interactieve media