A A A   |  
Home  |   Veel gestelde vragen  |   Nieuws uitgelicht  |   Disclaimer & Cookies  |   Sitemap   |   Print
Zoeken
Home > Nieuws uitgelicht > Visitatie Eemland Wonen

Visitatie Eemland Wonen

Eemland Wonen laat zich dit jaar weer beoordelen op haar prestaties. Zo’n beoordeling wordt formeel een visitatie genoemd. Een onafhankelijke visitatiecommissie beoordeelt de prestaties van Eemland Wonen over de afgelopen vier jaar. Hiervoor spreekt de commissie onder andere met belanghebbenden over het beleid van de corporatie en haar prestaties. Ook hebben belanghebbenden de mogelijkheid verbeterpunten aan te dragen.

Waarom wordt Eemland Wonen gevisiteerd?

Eemland Wonen is als lid van de brancheorganisatie Aedes verplicht om zich om de vier jaar te laten visiteren. De vorige en tweede visitatie voor Eemland Wonen was in 2009. Het rapport van deze visitatie vindt u door hier te klikken . Omdat Eemland Wonen afgelopen jaar een erg grote nieuwbouwopgave had is de visitatie doorgeschoven naar dit jaar.

Wie zijn de belanghebbenden?

Belanghebbenden zijn onder andere de huurdersorganisatie, de gemeente (ambtenaren en wethouders) en de zorg- en welzijnsinstellingen.

Wat voor vragen stelt de commissie?

De commissie stelt diverse vragen aan de belanghebbenden. Voorbeelden van vragen zijn:

 • Hoe denkt belanghebbende over de maatschappelijke prestaties van de corporatie op de volgende terreinen:
  • Huisvesting van de primaire doelgroep;
  • Huisvesting van bijzondere doelgroepen;
  • Kwaliteit van de woningen en woningbeheer;
  • (Des)investeren in vastgoed;
  • Kwaliteit van wijken en buurten;
  • Overige/andere prestaties.
 • Het geven van rapportcijfers aan de corporatie op de prestatievelden.
 • De tevredenheid over de relatie met Eemland Wonen en de manier waarop Eemland Wonen met belanghebbende communiceert.
 • De tevredenheid over de manier waarop belanghebbende betrokken wordt bij het beleid van Eemland Wonen.
 • Het benoemen van de voor belanghebbende drie belangrijkste verbeterpunten voor Eemland Wonen voor de toekomst.

Wat gebeurt er na de visitatiegesprekken?

De uitkomsten van alle gesprekken worden verwerkt in een openbaar visitatierapport. Dit rapport wordt naar verwachting begin januari 2015 op de website van Eemland Wonen geplaatst.

Wat levert de visitatie uiteindelijk op?

De visitatie en het visitatierapport bieden de mogelijkheid aan belanghebbenden om hun invloed op het beleid van de corporatie te vergroten. Hierbij is wel de kanttekening op zijn plaats dat de corporatie niet verplicht is aangedragen verbeterpunten uit te voeren. Eemland Wonen krijgt een spiegel voorgehouden over haar functioneren en kan dit op grond daarvan verbeteren en haar belanghebbenden – waaronder vooral huurders – beter van dienst zijn.

Baarn, 23 september 2014


Aan tekst en afbeelding(en) zijn geen rechten te ontlenen.Webbureau Den Haag AVEQ interactieve media