A A A   |  
Home  |   Veel gestelde vragen  |   Nieuws uitgelicht  |   Disclaimer & Cookies  |   Sitemap   |   Print
Zoeken
Home > Nieuws uitgelicht > Woonlastenwaarborg Eemland Wonen bewijst zijn nut voor bewoners Sonneveltflats

Woonlastenwaarborg Eemland Wonen bewijst zijn nut voor bewoners Sonneveltflats

Ruim één jaar na het aanbrengen van de energiebesparende maatregelen aan de twee Sonneveltflats van Eemland Wonen in Baarn blijkt de woonlastenwaarborg zijn nut te bewijzen aan de bewoners. De uitkomsten van het besparingsonderzoek op de gasrekeningen zijn bekend. De meeste bewoners in de Sonneveltflats krijgen geld terug omdat de verwachte energiebesparingen niet behaald zijn.

Bij de modernisering van de twee Sonneveltflats in 2012 is door Eemland Wonen ruim aandacht besteed aan de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Deze uitvoering van energiebesparende maatregelen ging gepaard met een huurverhoging voor de bewoners waarbij de afspraak is gemaakt dat de huurverhoging naar beneden zou worden bijgesteld indien de gemiddelde besparing op de gasrekening lager zou zijn dan de huurverhoging. De bewoners ontvingen hiervoor een door de Woonbond (de belangenbehartiger van huurders) ontwikkelde ‘woonlastenwaarborg’ van Eemland Wonen.

De Woonbond begeleidde de gehele toepassing van de woonlastenwaarborg. Onlangs is uit onderzoek van de Woonbond gebleken dat het gasverbruik minder omlaag is gegaan dan verwacht mocht worden op grond van de getroffen energiebesparende maatregelen. In de berekening is hierbij rekening gehouden met de buitentemperatuur. Dus het feit dat het tot in mei 2013 veel kouder was dan gemiddeld en dat het eind 2013 maar niet wilde ‘winteren’, doet niet ter zake. ‘Een teleurstelling voor Eemland Wonen’, aldus de heer Van den Boomgaard, adjunct-directeur bij Eemland Wonen, ‘want wij zetten in op ‘verduurzaming’ van het woningbezit. Dit tegenvallend resultaat weerhoudt ons er echter niet van om de komende jaar toch in te zetten op het verder verduurzamen van ons woningbezit.’

De Woonbond zelf kan ook niet verklaren waardoor het komt dat de verwachte besparingen niet gehaald zijn. Daar waar de woonlastenwaarborg meestal goed uitpakt voor huurder en verhuurder omdat de verwachte besparingen gehaald worden, blijkt incidenteel dat het ook wel eens anders uit kan pakken. Voor de bewoners is wel het nut van de woonlastenwaarborg bewezen. Nu de besparing bij de Sonneveltflats minder blijkt te zijn dan verwacht wordt dit door Eemland Wonen gecorrigeerd voor die huishoudens waar de besparing lager bleek.

Krijgt iedereen in de Sonneveltflats geld terug en een huurverlaging? ‘Nee, niet iedereen’, geeft de heer Van den Boomgaard aan. ‘De huishoudens die wonen in de grotere tussenwoningen in de Sonneveltflats hebben wel een besparing op de gasrekening die hoger is dan de huurverhoging. Gelukkig is het dus niet bij alle flats mis gegaan met de verwachte besparingsberekeningen’. Alle huurders zijn inmiddels per brief door Eemland Wonen geïnformeerd over de uitkomst van de woonlastenwaarborg.

Baarn, 24 juni 2014


Aan tekst en afbeelding(en) zijn geen rechten te ontlenen.Webbureau Den Haag AVEQ interactieve media