A A A   |  
Home  |   Veel gestelde vragen  |   Nieuws uitgelicht  |   Disclaimer & Cookies  |   Sitemap   |   Print
Zoeken
Home > Nieuws uitgelicht > Verzorgingshuizen sluiten. Welke invloed heeft dit op seniorenhuisvesting ?

Verzorgingshuizen sluiten. Welke invloed heeft dit op seniorenhuisvesting ?

Dat verzorgingshuizen sluiten, is de werkelijkheid in Baarn. Voor Eemland Wonen is dat aanleiding te onderzoeken of de vraag naar passende, zelfstandige sociale huisvesting voor ouderen toeneemt. Door het huidige overheidsbeleid, waarbij mensen met een zorgvraag zo lang mogelijk zelfstandig moeten blijven wonen, verwacht Eemland Wonen dat de vraag zal toenemen, maar in welke mate?

Daar komt bij dat het aantal 60-plussers in de gemeente Baarn alleen maar toeneemt. Neemt dan ook de behoefte van senioren aan specifieke woningen toe? Daarom voert Eemland Wonen, de grootste verhuurder in Baarn, een onderzoek uit naar de vraag wat ouderen van nu en in de toekomst verwachten van hun huisvesting. Hoe groot moet de woning zijn, welke indeling is gewenst en wat mag de woning aan huur kosten? Het onderzoek wordt uitgevoerd onder mensen van 60 jaar en ouder die een eengezinswoning van Eemland Wonen huren en onder de Baarnse woningzoekenden van 60 jaar en ouder. Deze week krijgen circa 1200 huishoudens een brief met de vraag of zij via een speciale internetpagina hun oordeel willen geven over bestaande seniorenwoningen van Eemland Wonen en over mogelijk te bouwen woningen. Wat zijn belemmeringen voor ouderen om niet te verhuizen naar woningen specifiek geschikt voor senioren. En wat zijn motieven om juist wel te willen verhuizen? Mensen die niet via het internet willen of kunnen reageren krijgen de mogelijkheid om de enquête schriftelijk in te vullen. In juli van dit jaar zijn de resultaten van het onderzoek bekend.

Baarn, 13 mei 2014


Aan tekst en afbeelding(en) zijn geen rechten te ontlenen.Webbureau Den Haag AVEQ interactieve media