A A A   |  
Home  |   Veel gestelde vragen  |   Nieuws uitgelicht  |   Disclaimer & Cookies  |   Sitemap   |   Print
Zoeken
Home > Nieuws uitgelicht > Minister verbiedt Sociaal Fonds Eemland Wonen

Minister verbiedt Sociaal Fonds Eemland Wonen

Minister Blok van Wonen heeft Eemland Wonen per brief laten weten dat het Sociaal Fonds van de corporatie moet worden opgeheven. De corporatie betreurt de opheffing van dit al jarenlang bestaande fonds, maar legt zich er bij neer.

Het Sociaal Fonds is 15 jaar geleden met instemming van de ledenvergadering van toen nog Woningbouwvereniging Eemland ingesteld. Het fonds werd ingesteld om financiële steun te verlenen aan individuele huurders van Eemland met een laag inkomen als die in een sociaal ongewenste situatie komen te verkeren, die opgelost kan worden met een éénmalig steuntje in de rug. Die situatie moet wel met het wonen of de woning te maken hebben.

Het sociaal fonds was bedoeld als vangnet. Als er geen desbetreffende overheidsregelingen zijn, dan kon een beroep op het sociaal fonds gedaan worden. Dus als iemand bijvoorbeeld op grond van zijn inkomen niet in aanmerking komt voor huurtoeslag en een beroep op het sociaal fonds deed, dan werd er niets uitgekeerd.

“We hadden het zo geregeld dat niet de werknemers van Eemland Wonen beslisten over aanvragen. Dat deed een externe commissie van wijze mensen, waarin ook een maatschappelijk werker zat. Ook werden de aanvragen vertrouwelijk behandeld”, aldus Frits van den Boomgaard van Eemland Wonen. Minister Blok zegt in zijn brief wel sympathie te hebben voor het fonds, maar het heeft een onvoldoende relatie met de kerntaken van de corporatie. Schenkingen aan huurders zijn verboden.

In een verklaring laat Eemland Wonen weten dat gelet op de huidige bestuurlijke verhoudingen in de sector volkshuisvesting de organisatie zich genoodzaakt ziet zich hierbij neer te leggen.


Aan tekst en afbeelding(en) zijn geen rechten te ontlenen.Webbureau Den Haag AVEQ interactieve media