A A A   |  
Home  |   Veel gestelde vragen  |   Nieuws uitgelicht  |   Disclaimer & Cookies  |   Sitemap   |   Print
Zoeken
Home > Nieuws uitgelicht > Huurdersraad Eemland en Stichting Eemland Wonen ondertekenen convenant

Huurdersraad Eemland en Stichting Eemland Wonen ondertekenen convenant

Bij het omzetten van de woningbouwvereniging Eemland naar stichting Eemland Wonen in 2007, hebben de woningcorporatie en Huurdersraad Eemland een intentieovereenkomst gesloten, met als doel hun onderlinge verhoudingen te regelen. Na vijf jaar ervaring met deze overeenkomst , hebben Eemland Wonen en Huurdersraad Eemland nu gemeend deze overeenkomst nog eens tegen het licht te houden en om te zetten in een convenant. Dit convenant is mede gebaseerd op de Wet op het overleg huurders en verhuurder.

Enige weken geleden zijn Stichting Eemland Wonen en Huurdersraad Eemland tot overeenstemming gekomen over de inhoud van het convenant. In het convenant is opgenomen waar Huurdersraad Eemland recht op informatie heeft, advies verstrekt en de overlegmomenten plaatsvinden.

Huurdersraad Eemland heeft periodiek overleg met Stichting Eemland Wonen over onder meer:
- voornemen tot wijziging in het gevoerde beleid of beheer;
-
het toewijzings- en verhuurbeleid;
-
het slopen, renoveren, verwerven, vervreemden en bezwaren van woongelegenheden;
-
het beleid inzake de verhuurprijzen;
-
het beleid inzake de leefbaarheid in de buurten en wijken alsmede inzake herstructurering van die buurten of wijken;
-
het beleid inzake het bijdragen aan het tot stand brengen van huisvesting voor ouderen, gehandicapten en personen die zorg of begeleiding behoeven.

Stichting Eemland Wonen en Huurdersraad Eemland zijn van mening dat met het ondertekenen van het convenant een goede opzet is gemaakt om de verhoudingen tussen de huurders van Eemland Wonen en de corporatie goed te waarborgen.

Op de foto: mevrouw L. Verbunt (voorzitter bestuur Huurdersraad Eemland) en de heer H. van der Velden (directeur Eemland Wonen) ondertekenen het convenant

Baarn, 10 februari 2014


Aan tekst en afbeelding(en) zijn geen rechten te ontlenen.Webbureau Den Haag AVEQ interactieve media