A A A   |  
Home  |   Veel gestelde vragen  |   Nieuws uitgelicht  |   Disclaimer & Cookies  |   Sitemap   |   Print
Zoeken
Home > Nieuws uitgelicht > Opleveringsfeest Vogelbuurt

Opleveringsfeest Vogelbuurt

Bij het aantreden van de heer Van der Velden in 1999, destijds nog Hoofd Interne Dienstverlening, bij Eemland Wonen is er al sprake van het aanpakken van de Vogelbuurt in Baarn. De woningen voldoen niet meer aan de eisen van de tijd. Na jaren van overleg met soms hoog oplopende emoties is de Vogelbuurt nu af. Noord en Zuid zijn grondig gerenoveerd, midden is gesloopt en is opnieuw bebouwd.

Om de vernieuwing van de Vogelbuurt af te sluiten heeft Eemland Wonen de buurt twee cadeaus gegeven. De burgemeester van Baarn, de heer Röell, onthulde bij de Parkvijver een in opdracht van Eemland Wonen gemaakt kunstwerk met toepasselijke gierzwaluwen van kunstenares mevrouw Jonneke Kodde. In de ochtend bezorgden medewerkers van Eemland Wonen bij bewoners van de Vogelbuurt een cartoon waarin allerlei typische Vogelbuurtmomenten zijn getekend. Sommige mensen hebben er misschien een vergrootglas bij nodig maar de cartoon en opmerkingen zijn voor velen vast heel herkenbaar.

In zijn speech verwelkomt de heer Van der Velden alle aanwezigen. Vele partijen hebben bijgedragen aan het succes van de vernieuwing van de Vogelbuurt: bewoners, en maar liefst vier verschillende wethouders, politieke partijen, hoofdaannemer Vastbouw uit Bunschoten en Slingerland uit Nijkerk, onderaannemers, collega’s van De Alliantie, die verantwoordelijk waren voor toezicht en directie en natuurlijk de eigen medewerkers van Eemland Wonen. Een speciaal dankwoord is er voor de heer Wim Koelewijn, projectleider van Eemland Wonen die bij de hele vernieuwing van de Vogelbuurt werkzaam was en die met het voltooien van de Vogelbuurt zijn werkzame leven bij Eemland Wonen afsluit.

Het feest is een mooi moment om alle lastige dossiers te vergeten: “asbest, de breedte van de Reigerstraat, de parkeergarage onder het Parkgebouw, de niet gerealiseerde galerijflats, de hoogte van het Parkgebouw, de nieuwbouw in de Kievitstraat en mogelijk nog enkele andere die ik ben vergeten”, geeft de heer Van der Velden aan in zijn speech. “Soms lastige dossiers die we allemaal samen hebben afgerond en die uiteindelijk hebben geleid tot dit mooie eindresultaat”. Mevrouw Laseur, wethouder in Baarn, memoreerde in haar speech aan het burgerinitiatief van de bewoners. Een burgerinitiatief dat geleid heeft tot aanpassing van de eerdere plannen van Eemland Wonen. Mevrouw Laseur gaf aan tevreden te zijn met het huidige nieuwe woningaanbod in de wijk. “Er is voor meerdere doelgroepen gebouwd, gezinnen, kleine huishoudens, senioren en huishoudens met een zorgindicatie.” Met de vernieuwing van de Vogelbuurt is het aanbod in de wijk duidelijk gevarieerder geworden. De wethouder complementeerde Eemland Wonen met het succesvolle project.

Baarn, 16 januari 2014


Aan tekst en afbeelding(en) zijn geen rechten te ontlenen.Webbureau Den Haag AVEQ interactieve media