A A A   |  
Home  |   Veel gestelde vragen  |   Nieuws uitgelicht  |   Disclaimer & Cookies  |   Sitemap   |   Print
Zoeken
Home > Nieuws uitgelicht > Verhuiskostenvergoeding voor senioren

Verhuiskostenvergoeding voor senioren

Senioren die verhuizen naar een nieuwbouw seniorenappartement van Eemland Wonen in de Vogelbuurt in Baarn krijgen een verhuiskostenvergoeding van 1500 euro. Daarnaast kunnen senioren ook administratieve begeleiding van Welzijn Baarn krijgen.

Frits van den Boomgaard, adjunct-directeur van Eemland Wonen, licht toe dat de woningmarkt in Baarn behoorlijk vastzit. ‘Senioren blijken om diverse redenen niet erg verhuisgeneigd. Soms is dit omdat men een eigen woning heeft die de mensen eerst willen verkopen om dubbele lasten te voorkomen. Het komt echter ook voor dat men niet verhuist omdat men opziet tegen het geregel van een verhuizing of omdat men de kosten niet kan overzien. Om de verhuizing financieel makkelijker te maken biedt Eemland Wonen een verhuiskostenvergoeding van € 1.500,- aan. Dit aanbod geldt overigens enkel als men een nieuwbouw seniorenappartement in de Lepelaarstraat of in het Parkgebouw gaat huren. We hopen met deze verhuiskostenvergoeding de doorstroming op gang te brengen’ (*).

Naast een financiële vergoeding is het ook mogelijk om administratieve begeleiding te krijgen van Welzijn Baarn teneinde inzicht te krijgen in inkomsten en uitgaven van voor en na de verhuizing. Wat betaalt iemand nu aan huur en andere vaste lasten die met het wonen te maken hebben en wat gaat het worden na een eventuele verhuizing. Mensen schrikken vaak van de hogere huren van de nieuwbouwappartementen. De angst dat men veel minder geld overhoudt na een verhuizing is voor senioren regelmatig een reden om maar niet te verhuizen. In de nieuwbouwappartementen kunnen de stookkosten echter veel lager zijn dan de stookkosten in de huidige woning, waardoor het totale plaatje niet veel anders hoeft te zijn. Komt men ook nog in aanmerking voor huurtoeslag dan blijkt dat men per saldo meer over kan houden dan men denkt. Naast het objectief inzicht geven in de inkomsten en uitgaven zorgt Welzijn Baarn ook voor de praktische administratieve begeleiding. ‘Het invullen van formulieren voor het overzetten van telefoon, gas, water en elektra, de verhuizing doorgeven bij de gemeente. Het aanvragen van toeslagen zoals huurtoeslag en zorgtoeslag, indien u daarvoor in aanmerking komt. Het zijn maar enkele van de voorbeelden waar wij bij kunnen helpen om een helder inzicht te krijgen in de opties ’ geeft Monique Gijsen van Welzijn Baarn aan.

Aan emotionele redenen om niet te willen verhuizen daar valt niets aan te doen. ‘Als dat de reden is voor mensen om niet te verhuizen dan kunnen we nog meer drempelverlagende acties uitvoeren maar die zullen de doorstroming dan niet bevorderen’ geeft de heer Van den Boomgaard aan. ‘Juist bij een verhuizing naar nieuwbouw heb je de mogelijkheid om, voordat verhuizen echt noodzakelijk wordt, een leuk en nieuw netwerk op te bouwen vanuit je nieuwe woning’ vervolgt de heer Van den Boomgaard. ‘Zeker bij nieuwbouw heb je de mogelijkheid om met leeftijdgenoten, die ook allemaal nieuw zijn, iets moois op te bouwen. Huishoudens die verhuisd zijn naar een seniorencomplex hoor je achteraf wel vaker zeggen dat ze de overstap naar een andere woning eerder hadden moeten maken. Zelden heeft men spijt van de overstap.’

De regering verwacht tegenwoordig dat mensen zolang mogelijk thuis blijven wonen met de nodige ondersteuning van welzijn en zorg. Deze ondersteuning staat voortdurend onder druk. ‘Mensen hebben steeds meer een eigen verantwoordelijkheid om maatregelen te treffen die hen helpen langer zelfstandig te blijven. Als men de stap maakt zal men ontdekken dat men in de nieuwe woning beter kan functioneren omdat de woning geschikt is voor senioren. De problemen met traplopen en drempels zijn verleden tijd. De zelfstandigheid neemt hierdoor toe,’ geeft mevrouw Gijsen van Welzijn Baarn tot slot nog aan.

(*) De verhuiskostenvergoeding wordt alleen verstrekt aan senioren die verhuizen naar een seniorenappartement in de Vogelbuurt met een huurprijs onder de € 681,02. Voor de vrije sectorappartementen geldt deze vergoeding niet. Daarnaast geldt dat de vergoeding alleen wordt verstrekt indien er geen WMO verhuiskostenvergoeding van toepassing is.

Baarn, 2 oktober 2013


Aan tekst en afbeelding(en) zijn geen rechten te ontlenen.Webbureau Den Haag AVEQ interactieve media