A A A   |  
Home  |   Veel gestelde vragen  |   Nieuws uitgelicht  |   Disclaimer & Cookies  |   Sitemap   |   Print
Zoeken
Home > Nieuws uitgelicht > Kleinschalig woonzorgproject voor dementerende ouderen in Huizen een stap dichterbij

Kleinschalig woonzorgproject voor dementerende ouderen in Huizen een stap dichterbij

Met de ondertekening van twee overeenkomsten op 30 november is weer een stap gezet in de verdere planontwikkeling van het project kleinschalig wonen voor ouderen met dementie in en bij de Oude Pastorie in de kern van Huizen. Het oorspronkelijke initiatief komt van King Arthur Groep die, als één van de planindieners, dit plan bedacht voor een nieuwe toekomst voor de Oude Pastorie. Eemland Wonen is gevraagd het plan verder uit te werken en zal als verhuurder optreden.

Het woonzorgproject voorziet in de huisvesting voor 24 dementerende ouderen in een gedeelte nieuwbouw en in de te renoveren Oude Pastorie. Om het project te kunnen ontwikkelen gaat Eemland Wonen de Oude Pastorie met de bijbehorende grond in erfpacht nemen van de Hervormde Gemeente in Huizen.

De Oude Pastorie van 1882 is momenteel omringd door een grote tuin. De ontwikkelende partijen zijn zich bewust van de unieke locatie en zorgen ervoor dat het karakter van de Oude Pastorie en de besloten tuin zoveel mogelijk behouden blijft. Het moet een plek worden waar het heerlijk vertoeven is en waar de toekomstige bewoners kunnen tuinieren in de nog aan te leggen moestuin en fruitgaard. De Oude Pastorie zal open staan voor de bewoners, hun naasten, omwonenden en andere dorpsgenoten die zich verbonden voelen met deze locatie en haar nieuwe invulling.

Als de bestemmingsplanprocedure voorspoedig verloopt, hopen de partijen dat de plaatselijke aannemer Vreeswijk & Koebrugge medio 2011 met de bouw kan starten waarna in het voorjaar van 2012 de zorgondernemers, Bram en Linda de Haan, de eerste bewoners kunnen begroeten in de nieuwe woonzorgvoorziening.

Voor meer achtergronden zie: www.oudepastoriehuizen.nl

Baarn, 8 december 2010


Aan tekst en afbeelding(en) zijn geen rechten te ontlenen.Webbureau Den Haag AVEQ interactieve media