A A A   |  
Home  |   Veel gestelde vragen  |   Nieuws uitgelicht  |   Disclaimer & Cookies  |   Sitemap   |   Print
Zoeken
Home > Nieuws uitgelicht > Eemland Wonen treedt hard op tegen henneptelers

Eemland Wonen treedt hard op tegen henneptelers

Op 14 mei is op de Koekoeksbloemlaan een hennepplantage aangetroffen door de politie. De woning waar de plantage is aangetroffen is van woningcorporatie Eemland Wonen. Eemland Wonen kent geen pardon bij het aantreffen van hennepteelt in haar woningen en treedt hard op.

Een hennepplantage levert gevaar op voor de direct omwonenden. Er wordt in grote hoeveelheden illegaal elektriciteit afgenomen en er wordt bij de installatie vaak onkundig gerommeld met de elektriciteitsdraden. De kans op kortsluiting en brand is daardoor groot. De kans op lekkages is ook niet te onderschatten. De planten hebben veel water nodig. Kortom, een woning is er niet opgebouwd om er hennep in te kweken. Daarnaast geldt een formeel argument, het installeren en houden van een hennepplantage, is verboden. De huurder gedraagt zich niet als ‘goed huurder’. Los daarvan is het hebben van een hennepplantage strafbaar.

Eemland Wonen start direct bij het aantreffen van een hennepplantage voorbereidingen voor een procedure bij de rechtbank waarin een ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning wordt gevraagd. De rechter stelt over het algemeen de verhuurder in het gelijk. De huurders staan dan op straat. Mochten huurders en Eemland Wonen voor de daadwerkelijke start van de gerechtelijke procedure elkaar spreken, dan krijgen de huurders het advies om de huur vrijwillig op te zeggen. De huurders van de woning aan de Koekoeksbloemlaan hebben dit advies opgevolgd. Zij zullen de woning vrijwillig verlaten Door een vrijwillige opzegging voorkomen huurders dat de kosten van de juridische procedure (die aanzienlijk zijn) op de huurders verhaald wordt.

Bij een vermoeden van hennepteelt is het erg belangrijk dat hiervan door omwonenden melding wordt gedaan. Dit kan bij de politie en, indien het een huurwoning van Eemland Wonen betreft, ook bij Eemland Wonen. Alleen door het snel melden van vermoedens van hennepteelt kunnen de politie en Eemland Wonen bij constatering adequaat en snel optreden. Melden is vaak de enige manier om snel in te kunnen grijpen en op te kunnen treden tegen de illegale hennepteelt.

In geval het een huurwoning van Eemland Wonen betreft is het belangrijk de melding te doen bij sociaal beheerder mevrouw S. Renes van Eemland Wonen. Mevrouw Renes is bereikbaar via telefoonnummer (035) 548 50 50. Daarnaast dient het vermoeden ook altijd bij de politie te worden gemeld. Dit kan via telefoonnummer 112 of 0900-8844.

Baarn, 21 mei 2013


Aan tekst en afbeelding(en) zijn geen rechten te ontlenen.Webbureau Den Haag AVEQ interactieve media